Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Resultaträkning

En resultaträkning är en sammanställning som ett företag gör för att visa företagets resultat. En resultaträkning är en del av ett företagets årsredovisning, den andra är balansräkningen som visar företagets tillgångar och hur dessa finansierats.

En resultaträkning måste finnas med i ett företags årsredovisning. Resultaträkningen ska visa i detalj hur ett företag tjänat, eller förlorat, sina pengar under året som gått. I resultaträkningen brukar man göra skillnad mellan rörelseresultatet, från affärsverksamheten, resultat efter att finansiella poster dragits av eller lagts till.

Därefter adderas eller subtraheras intäkter eller kostnader som kommer av särskilda affärshändelser som saknar direkt relevans för den huvudsakliga affärsverksamheten. Det kan till exempel vara att en liten elektrikerfirma sålt den byggnad de haft som bas, och sålt den med vinst. Eftersom elektrikerfirman inte har som affärsidé att handla med fastigheter så ska vinsten från fastighetsförsäljningen i resultaträkningen tas upp som en extraordinär intäkt, eller intäkt från särskild affärshändelse. Till detta kommer avsättning till periodiseringsfonder etc.

Därefter dras skatten av och då har man årets resultat.

En resultaträkning är ofta enkel att både upprätta och förstå om den kommer från ett litet bolag och lika svår att upprätta och att förstå om den kommer från ett stort bolag.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här