Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Bokföring

 

Alla som bedriver någon form av näringsverksamhet är enligt lag skyldiga att bokföra verksamheten. Det gäller oavsett om det är näringsverksamhet i form av exempelvis en enskild firma eller ett aktiebolag. Bokföringen är framför allt till för att kunna styra och följa upp verksamheten. Men det finns även lagar som styr vilka skyldigheter du har.

Vad är bokföring?

Bokföring innebär ett praktiskt arbete med att registrera alla löpande ekonomiska händelser i företaget. Det kan handla om exempelvis inköp eller försäljning. Att bokföra innebär att ordna och behandla de ekonomiska händelserna enligt ett visst system. Fakturor, kvitton och andra underlag ska registreras och redovisas i en grundbok (registreringsordning) och i en huvudbok (systematisk ordning). Bokföringen består av grund- och huvudbok, men även av verifikationer, resultaträkning och balansräkning samt årsbokslut och i vissa fall en årsredovisning.

Enligt lag har den som bedriver näringsverksamhet en skyldighet att spara bokföringsinformationen i minst 7 år. Den som ansvarar för näringsverksamheten ansvarar också för bokföringen – även om det praktiska arbetet skulle utföras av någon annan, exempelvis en redovisningsbyrå. Den som bedriver näringsverksamhet har en skyldighet att skilja på privatekonomi och företagets ekonomi. Därför ska uttag ur firman och insättning i firman alltid bokföras och redovisas.

Enligt bokföringslagen ska bokföringen ske i rimlig tid och kontinuerligt. Detta är extra viktigt för de företag som har en dagskassa. Då ska bokföringen ske senast dagen efter försäljningen ägt rum.

Debet och kredit

Den som börjar lära sig mer om bokföring stöter snart på begreppen debet och kredit. Anledningen till det är att alla händelser som bokförs alltid berör minst två konton, eftersom pengar eller tillgångar alltid rör sig från ett ställe till ett annat. Olika konton debiteras och krediteras vilket visar att saldot antingen ökar eller minskar. Det beror på vilken typ av konto det är om det ökar eller minskar med antingen debet eller kredit.

Använd bokföringen för att se det ekonomiska läget

Tack var det underlag som bokföringen utgör är det möjligt att ta ut rapporter, göra prognoser och plocka ut olika former av statistik när det gäller företagets ekonomiska ställning. Dessa rapporter kan utgöra ett bra underlag för olika typer av strategiska avvägningar inom företaget.

Dessutom kan underlaget användas för att veta hur mycket pengar som är möjligt att plocka ut ur företaget. Det är inte säkert att de pengar som finns på kontot är tillgängliga, om det exempelvis finns obetalda fakturor.

Förutom företagsledningen finns det en rad andra intressenter när det gäller ett företags bokföring och redovisning. Exempelvis ska ett antal olika underlag skickas in till Skatteverket. Dessutom kan det finnas andra parter som är intresserade av bokföringen och företagets ekonomiska ställning. Det kan handla om investerare, kreditgivare eller potentiella kunder.

Det praktiska arbetet

Det praktiska arbetet med bokföringen kan läggas upp på olika sätt. Papper, penna och pärmar är ett traditionellt sätt att arbeta med bokföring. I en allt mer digitaliserad värld har allt fler gått över till att använda någon form av digital bokföring. Idag finns det en uppsjö av tjänster och programvaror som underlättar bokföringen.

Göra det själv eller överlåta bokföringen till annan part

Den som bedriver näringsverksamhet får välja om den vill sköta bokföringen själv eller om den vill överlåta bokföringen till en konsult eller redovisningsbyrå. Det finns för- och nackdelar med båda varianterna. Det kan vara en fördel att göra allt själv eftersom det innebär full kontroll över allt som sker. Samtidigt kräver det ganska mycket tid och kompetens att klara av att sköta bokföringen helt själv. Särskilt om företaget sysslar med komplicerade transaktioner, såsom handel med utlandet.

En fördel med att överlåta bokföringen till en konsult eller redovisningsfirma är att det frigör tid som kan ägnas åt kärnverksamheten. Samtidigt innebär det alltid en kostnad att överlåta bokföringen till någon annan.

Bokföringsprogram

Det finns en rad olika bokföringsprogram på marknaden. Några är mer traditionella och installeras som en klient på en PC eller Mac. Andra är något mer moderna och kan vara webbaserade och ha integrationer mot exempelvis internetbanker. Då kan transaktioner hämtas automatiskt från företagskontot, vilket innebär att den som bokför slipper ett annars tidskrävande manuellt moment.

Automatiserad bokföring

På senare tid har det dykt upp allt fler aktörer på marknaden som utlovar någon form av “automatiserad bokföring”. Det handlar om bokföring som en tjänst. Dessa företag erbjuder ofta någon form av app till mobiltelefonen som kan användas för att skanna underlag som skickas in till byrån. Byrån tar sedan hand om allt det praktiska som rör bokföringen. Detta kan kallas för bokföring som “digital tjänst”. Ofta erbjuds detta till en fast kostnad som baseras på hur stort företaget är eller hur många transaktioner som ska bokföras per år. Det är mycket möjligt att den här typen av tjänster kommer att öka i popularitet framöver. Redovisningsbyråerna blir allt skickligare på att med hjälp av modern teknik automatisera stora delar av bokföringsarbetet. Därför kan de också erbjuda allt förmånligare tjänster när det gäller automatiserad bokföring.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här