Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Balansräkning

 

En balansräkning visar företagets ekonomiska situation. I årsredovisningen som varje företag behöver göra årligen framgår balansräkningen tillsammans med obligatoriska andra delar som tex. resultaträkningen. Balansräkningen visar på företagets tillgångar, skulder och egna kapital vid den specifika tidpunkten. De två delarna, tillgångarna och skulder/eget kapital, ska vara lika med noll då bokföringen redovisas till skatteverket – man brukar tala om att företagets tillgångar ska vara balanserade.
Delarna av en balansräkning
En balansräkning består av två sidor, tillgångar och eget kapital/skulder. Tillgångssidan kallas ofta för debet och visar tillgångar i form av exempelvis anläggningstillgångar och omsättningstillgångar. Anläggningstillgångar är tillgångar som företaget besitter och använder, exempelvis en maskin som används vid produktion av varor för företaget. Omsättningstillgångar är tillgångar som företaget besitter och planerar att sälja till kunder framöver, exempelvis ett lager av varor redo för försäljning.

Den andra delen, eget kapital/skuldsidan, kallas ofta för kredit i balansräkningen. Här räknas skulder som företaget har uppdelat i långfristiga och kortfristiga skulder (långfristiga förfaller inom mer än ett år, kortsiktiga inom ett år). Även investerat eget kapital placeras in här.

Resultatet som ska synas i det årliga bosklutet finns i balansräkningen och därför påverkas företagets resultat med det beloppet som anges i resultatet för året.
Budgeterad balansräkning
När ett företag gör sin budget, sin ekonomiska planering, för året används ofta en budgeterad balansräkning. Målet är att denna budgetering ska visa på vilka och hur stora tillgångar, skulder och eget kapital företaget ska ha vid en viss tidpunkt.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här