Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Verifikation

En verifikation, eller verifikat, är ett dokument som utgör ett underlag för poster vid bokföring. Verifikaten är mycket viktiga och de representerar alla unika affärshändelser som måste dokumenteras för att bokföringen ska anses skötas enligt den praxis om god redovisningssed som är lagstadgad.

Vad är en verifikation konkret?
Konkret kan en verifikation vara något så enkelt som ett taxikvitto. Om en person åkt taxi för företagets räkning så ska kvittot behållas för att sedan bokföras som en kostnad. Detta kvitto är då en verifikation. På en verifikation ska det framgå vad det är som företaget köpt, av vem företaget köpt detta, när affärshändelsen ägde rum, vilket det totala beloppet var och hur mycket av detta belopp som utgjorde moms.

Utöver detta ska varje verifikation förses med ett nummer så att det lätt kan spåras i bokföringen.

Om verifikationer saknas
Om man vet att en affärshändelse ägt rum och det går att styrka detta trots att ett verifikat saknas så får man upprätta ett verifikat där alla detaljer tydligt framgår som man vet hörde ihop med transaktionen. Det kan vara så att man saknar taxikvittot som nämndes ovan men betalade med kreditkort. Då kan man skapa ett verifikat utifrån detta.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här