Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Tull

Tull är något som stater världen över tagit ut på handel under tusentals år för att finansiera sina offentliga verksamheter.

Idag avses med tull en avgift som tas ut på en produkt som förs ut eller in i ett land men historiskt har det varit mycket vanligt med att ta ut tull även på varor som förts in i en stad eller som passerat ett vattendrag som en stat haft kontroll över. I till exempel Stockholm är flera platser namngivna efter tullstationer, till exempel Norrtull, Roslagstull, Danvikstull, Skanstull och Hornstull. En känd tull som togs upp i ett vattendrag var stora sjötullen som togs upp från skepp som passerade Öresund.

Idag är dock tull nästan alltid på varor som korsar en landsgräns. Det finns också flera tullunioner i världen där medlemmarna kommit överens om att inte ta upp någon tull på handel mellan sig. Detta medför dock inte alltid att det inte tas tull vid passage över gränserna eftersom vissa varor har blivit undantagna från den fria handeln, som till exempel svenskt snus – som inte får föras fritt över gränserna i EU om det inte är för personligt bruk.

 

Tullverket
Tullverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för att ta upp tullar. Tullverket har sina stationer utmed gränserna till Sverige och det är i detta sammanhang också viktigt att påpeka att internationella flygplatser i Sverige också har tullstationer eftersom resenärer som ankommer från utlandet kommer in i Sverige på just flygplatsen.

Tullnivåer
Nivåerna på tullarna varierar beroende på vilken typ av produkt det är fråga om, och dessa nivåer är föremål för intensiva diskussioner världen över. Det är inte ovanligt att olika länder använder tullnivåer som ett vapen när de kräver att få bättre handelsvillkor med andra länder medan andra länder väljer att helt ta bort tullarna istället.

 

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här