Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Täckningsbidrag

Täckningsbidrag, ofta förkortat som TB, är ett mycket viktigt nyckeltal när man gör kalkyler för ett företags inköp, produktion och försäljning. Detta beror på att det är täckningsbidraget som visar hur mycket en viss produkt tillför till de resurser som krävs för att köpa eller producera nya produkter. Själva ordet ger en god förklaring, täckningsbidrag – bidraget till att täcka kostnader.

Täckningsbidraget som en del i en kalkyl

Ett mycket viktigt resultat av information om täckningsbidraget är att det ger underlag för beslut om vilka varor eller tjänster som ett företag ska tillhandahålla eller producera.

Ofta definieras täckningsbidraget som skillnaden mellan vad man får betalt för en produkt som man säljer och vad den produkten kostade att köpa in eller producera, vissa företag handlar med varor medan andra producerar dem – det är därför båda uttrycken köpa in och producera används.

Ofta beräknas också täckningsgraden i samband med att man beräknar täckningsbidraget. Täckningsgraden är den procentandel av försäljningspriset på en vara som utgör täckningsbidrag.

Täckningsbidraget en del av företagets vinst

Det totala täckningsbidraget från alla ett företags produkter ska tillsammans inte bara täcka företagets kostnader för att alla aktiviteter som ligger utanför att köpa in eller producera varor och tjänster utan också skjuta till pengar till bolagets vinst.

När resonemanget förs så långt i företagets finansiella hierarki så blir det tydligt hur viktigt täckningsbidraget är för att ett företag ska bli lönsamt och framgångsrikt. Har man inte koll på täckningsbidraget för varje produkt man säljer är det lätt att göra förluster.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här