Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Skatteavdrag

Skatteavdrag är precis som det låter avdrag från skatt. Skatteavdrag kan göras av både företag och privatpersoner, privatpersoners möjligheter till att göra skatteavdrag är dock starkt begränsade. Med skatteavdrag kan avses inte bara möjligheten att begränsa sin egen skatt utan också ett avdrag som görs på till exempel en lön, då i syfte att göra en skatteinbetalning för den anställdes räkning.

Skatteavdrag för företag
Företag gör normalt avdrag för alla sina kostnader och betalar därefter skatt på den vinst som återstår.

Företag gör också avdrag på arbetstagares lön för att betala skatt å den anställdes vägnar.

Skatteavdrag för inkomsttagare
Möjligheterna till att göra skatteavdrag är begränsade för inkomsttagare. Det finns ofta ett så kallat grundavdrag som ingår i deklarationen. Detta grundavdrag gör att de med lägst inkomster betalar en väsentligt lägre skatt i procent räknat.

Löntagare kan i vissa fall också göra skatteavdrag för resor till och från arbetet.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här