Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Ränta

Begreppet ränta används nästan varje dag, både i samband med affärer men också i samhället i övrigt. Besked om Riksbankens räntenivåer bevakas intensivt av journalister och de räntenivåer som råder påverkar starkt hushållens konsumtionskraft.

Anledningen till att räntan är så viktig är att ränta kort och gått är priset på pengar. Räntan är det man får betala för att låna pengar. Det är därför inte alls konstigt att räntan spelar stor roll för hushåll som lånat mycket pengar.

Ränta i två riktningar
När man diskuterar ränta är det viktigt att påpeka att det är två olika sidor av räntan. Även om man ofta ser räntan som en kostnad för de som lånar pengar så är den också en intäkt för de som lånar ut pengar. När en privatperson till exempel köper en statsobligation så är det räntan på obligationen som utgör en stor del av attraktiviteten i att köpa en sådan obligation. Man får också ränta när man sätter in pengar på ett bankkonto, eftersom man då lånar ut pengar till banken. Denna ränta kan dock vara obefintlig i situationer då Riksbankens ränta är mycket låg.

Det är också viktigt att vara medveten om att det finns flera olika sorters räntor, eller i alla fall olika sätt att relatera till ränta.

Nominell ränta
Den nominella räntan är ränta i sin enklaste form. Den nominella räntan är den ränta som man betalar på ett lånat belopp eller får som betalning för pengar man lånar ut. Det är nästan alltid den nominella räntan som används av banker och kreditinstitut som referensränta när de erbjuder lån.

Det normala är att banker och andra kreditinstitut gör ett visst påslag på den ränta som Riksbanken sätter när de sätter sin egen nominella ränta. Den nominella räntan är ofta något som olika kreditinstitut använder i sin marknadsföring. Men den nominella räntan ger inte hela bilden av kostnaden för ett lån.

Effektiv ränta
Den effektiva räntan är ett bättre sätt att mäta den riktiga kostnaden för ett lån än vad den nominella räntan är. Detta beror på att i den effektiva räntan inkluderas också de avgifter som kreditinstitut tar ut i samband med att de ger ut och administrerar lån. Eftersom dessa avgifter är helt och hållet kopplade till lånet så är de också att betrakta som en kostnad för lånet, och därmed en ränta. Man bör alltid inkludera avgifter för lån när man jämför priser mellan olika lån.

Men inte heller den effektiva räntan ger hela bilden.

Realränta
För att på ett än mer pricksäkert sätt visa den sanna kostnaden för att låna måste man använda ett begrepp som kallas realränta. Realräntan är den faktiska kostnaden för ett lån efter att räntan justerats för inflation. Det kan till exempel vara så att en ränta ligger på sex procent medan inflationen ligger på fyra procent. Eftersom inflation innebär att värdet på pengar minskar så ska inflationen dras ifrån räntan för att man ska nå den reella räntenivån, realräntan, som i det här exemplet blir två procent.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här