Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Priselasticitet

Priselasticitet är ett annat ord för priskänslighet, det är här en varas priskänslighet som avses.

Som alla vet så säljer ett företag olika mycket av en vara beroende på vilket pris som företaget tar ut på varan. Men hur mycket som försäljningen förändras och i vilken riktning som försäljningen förändras varierar och det är den graden av variation som priselasticitet avser. Rent konkret handlar det om hur mycket efterfrågan på en viss kvantitet förändras när priset på en vara ökar med en procent.

Giffen-varor
Det vanliga är att efterfrågan på en vara sjunker med stigande pris men det finns exempel på vissa varor vars efterfrågan stiger med ett stigande pris, dessa varor kallas för giffen-varor. Några exempel på giffen-varor är de enklaste livsmedlen, som till exempel potatis. Om människor efterfrågar mycket mer potatis så gör de ofta det för att de inte har råd med dyrare mat vilket gör att även om potatisens pris stiger så är den fortfarande väsentligt billigare än de dyrare alternativen.

Förstå priselasticitet
Att förstå vilken priselasticitet en vara har är mycket viktigt för den som gör affärer med den varan eftersom den kunskapen är mycket viktig för att kunna besluta om produktionsvolymer och priser.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här