Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Organisationsnummer

Ett företags organisationsnummer nämns väldigt ofta i samband med att företags kontaktuppgifter ska lämnas. I korthet kan man säga att ett organisationsnummer är för företag vad ett personnummer är för personer. Ett organisationsnummer är helt enkelt det unika identifikationsnumret på för ett företag, och det ska precis som personnummer användas väldigt ofta när man gör affärer i Sverige.

Varför organisationsnummer?
Anledningen till att Sverige införde organisationsnummer var att organisationsnummer är ett exakt instrument att använda när man hänvisar till en viss organisation. Det är som det hörs på ordet nämligen inte bara företag som har organisationsnummer utan även en lång rad med andra organisationer. Även ett företags momsregistreringsnummer för affärer i EU, VAT-numret, är helt och hållet kopplat till organisationsnumret, det är bara tilläggen SE i början och 01 i slutet som skiljer VAT-numret från organisationsnumret.

Vilka organisationer ska ha organisationsnummer?
Först så finns det en lång rad med klasser för olika organisationstyper. Den första siffran i ett organisationsnummer anger vilken organisationstyp det är frågan om:

2 – Stat, landsting, kommuner, församlingar

5 – Aktiebolag

6 – Enkelt bolag

7 – Ekonomiska föreningar

8 – Ideella föreningar och stiftelser

9 – Handelsbolag och kommanditbolag

I Sveriges lag om identitetsbeteckning för juridiska personer anges vilka organisationer som ska ha organisationsnummer:

  • Aktiebolag,
  • Europabolag och europakooperativ med säte i Sverige
  • Handelsbolag
  • Ekonomisk förening och samfällighetsförening
  • Erkänd arbetslöshetskassa
  • Understödsförening och annan allmän inrättning som enligt lag eller annan författning står under offentlig tillsyn
  • Kommun
  • Landsting
  • Kommunalförbund och annat organ för samverkan mellan kommuner
  • Registrerat trossamfund och dess organisatoriska delar

Andra organisationer kan också erhålla organisationsnummer om de så begär eller om en statlig myndighet så begär.

Att organisationsnummer är en bra institution märks inte minst numera då det europeiska VAT-numret begärs i nästan alla sammanhang i affärer inom EU.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här