Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Omsättning

Ordet omsättning hörs nästan hela tiden så fort man diskuterar ett företag och dess affärer. Det kan tyckas vara som att omsättning är ett mycket enkelt begrepp och att det är lika enkelt att förstå. Så är också fallet, nästan.

Med omsättning menas nästan alltid ett företags hela försäljning av varor och tjänster under en viss tidsperiod, vanligast är att man använder ett år som referens när man säger att ett företag omsätter si och så mycket.

Omsättningsökningar
När man mäter eventuella ökningar eller minskningar av omsättning så är det oftast med samma tid under föregående period man jämför. Det vill säga, om man säger att ett företag ökat sin omsättning i januari med tio procent så är det oftast med januari året före man jämför, inte med den nyss avslutade månaden december.

Redovisa omsättning
När ett företag upprättar bokslut så är omsättningen en mycket viktig del. Omsättningen kallas där ofta för ”total försäljning”. Detsamma gäller när ett företag gör sin inkomstdeklaration.

När ett företag gör sin deklaration och sitt årsbokslut i Sverige, och har sitt säte i Sverige, är det svenska kronor som är den valuta som ska användas. Detta gäller även om man har haft en stor del av sin försäljning i utländsk valuta. Man får då använda sig av gängse praxis för att räkna om försäljningen från den utländska valutan till svenska kronor.

Netto- eller bruttoomsättning?
När ett företag redovisar sin omsättning så är det nettoomsättningen som ska redovisas. Försäljningen exklusive moms och andra skatter alltså.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här