Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Nyckeltal

Nyckeltal är tal som inom en näringsverksamhet används för att jämföra resultat mellan olika tidsperioder, mellan olika verksamheter inom ett företag, mellan olika företag i samma branschs och i en ekonomi i stort. Nyckeltal är helt enkelt olika sätt att mäta prestationer och situationer.

Bokslut och nyckeltal 
Att upprätta ett årsbokslut är mycket viktigt i ett företag men ett årsbokslut kan vara ganska enkelt. Om man bara följer lagens bokstav är det ganska svårt att läsa ut ur ett årsbokslut hur ett företag har presterat i detalj och vilka delar av verksamheten som fungerat bättre respektive sämre.

Nyckeltal är också mycket viktiga för att kunna spåra kostnader som kanske har blivit för höga i relation till omsättningen i företaget.

Nyckeltal för styrning i större företag
I större företag används nyckeltal väldigt mycket och de anses vara mycket viktiga för att kunna kontrollera ett företag. Nyckeltal används till precis allting inom ett större företag. Där jämförs försäljning mellan olika tidpunkter för att förstå i detalj hur man skött försäljningen och man bryter också ned försäljningen på olika produktområden för att också där kunna se hur bra det har gått för vissa produkter jämfört med andra produkter. Nyckeltal kan här komma att ligga till grund för beslut om huruvida man ska sluta producera vissa varor eller tjänster.

Nyckeltal används också i större företag, och i andra organisationer, för att mäta kostnader. Det är i många företag ett stort tryck på att hålla koll på kostnadsutvecklingen. Det finns i större organisationer ofta många olika avdelningar som bedriver verksamheter som i många avseenden ofta konkurrerar med varandra om resurser. För att hålla effektiviteten upp i hela organisationen så jämför man då hur olika avdelningar presterar och hur väl de använder de resurser som de tilldelats. Dessa nyckeltal används sedan också för att införa nya arbetsformer som avser att förbättra effektiviteten i hela organisationen.

Nyckeltal för prognoser
Om man använder nyckeltal på ett effektivt sätt för att mäta kostnader och försäljning så kan man använda dessa nyckeltal till att göra prognoser över hur den framtida utvecklingen i företaget kommer att te sig.

När man gör prognoser använder man nästan alltid historiska data som bas för en analys över hur framtiden kommer att te sig. Detta beror på att man vet något om historien men inte mycket om framtiden. Man använder då till exempel nyckeltal från olika säsonger på året och jämför dessa över tiden. Med hjälp av sådana nyckeltal kan man till exempel avgöra om man under sommaren kommer att sälja mer eller mindre än vad man gjorde under till exempel våren.

Samma sak kan man göra för att prognostisera kostnader. Det kan mycket väl vara så att om man är beroende av mycket energi i sin verksamhet så kan det vara värt att planera för att energipriserna kanske är högre under vintern jämfört med sommaren till exempel. Dessa prognoser kan man också göra med hjälp av nyckeltal från historisk utveckling.

Marknadsanalys
För vilket företag som helst som verkar på en konkurrensutsatt marknad är det viktigt att hela tiden hålla god koll på konkurrenterna. Om man får tillgång till konkurrenternas nyckeltal kan man jämföra dessa med sina egna nyckeltal och då kan man få en väldigt god inblick i vilka utmaningar ens egen verksamhet står inför. Detta förutsatt att man faktiskt får tillgång till konkurrenternas nyckeltal.

Nu är det dock så att om en konkurrent är listad på en fondbörs så kräver denna fondbörs ofta att företaget redovisar väldigt mycket detaljer om sin verksamhet för att aktien ska få handlas på marknaden. De data som företag då redovisar i sina rapporter kan vara väldigt intressant läsning för konkurrenterna. Vidare så finns det väldigt många branschorganisationer som har som en del av sin verksamhet att redogöra för allmänna trender i en bransch, nyckeltal för hela branschens utveckling med mera. Dessa organisationers rapporter är ofta mycket enkla att komma över för den som vill ha dem, och de är fulla med nyckeltal.

Finansiell analys med nyckeltal
När vi fortsätter ska vi inte glömma bort hur otroligt viktiga nyckeltal är när man ska analysera ett företag som en del i en presentation för investerare eller andra yttre intressenter. De nyckeltal som ett företag kan visa är ofta avgörande för hur en investerare väljer att agera när denne överväger att göra en investering.

Samma sak gäller när ett företag funderar på att köpa upp en konkurrent. Innan en sådan affär är klar kommer det företag som är intresserat av att köpa att i detalj analysera nyckeltalen hos det företag de är intresserade av att köpa upp.

För varje typ av händelse är det olika nyckeltal som studeras i detalj. Om det är ett uppköp av ett moget företag som det är fråga om kanske investeraren tittar närmare på möjligheten att ta ut vinster ur företaget istället för tillväxtmöjligheterna.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här