Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Moms

Moms är ett ord som man hör nästan dagligen och som man ser på varje kvitto när man köper något, oavsett om man är privatperson eller företag.

Vad är moms?

Moms är en förkortning för två olika termer. De långa namnen på moms är meromsättningsskatt eller mervärdesomsättningskatt. I korthet är moms en mervärdesskatt som betalas till staten vid köp av varor och tjänster. Moms är en av statens största intäktskällor. Privatpersoner betalar alltid moms på alla sina inköp. Företag får dra av den moms de själva betalar mot den moms de tar in från kunder och betalar således bara in den moms de tagit ut som överstiger den de själva betalat.

Mervärdesskatt
När privatpersoner gör inköp brukar alla referenser avseende priser på dessa varor vara priser som inkluderar moms. Privatpersoner tenderar med andra ord att ignorera momsen som ingår när de betalar för varor och tjänster.

Med företag är det dock annorlunda. När företag får fakturor så är priserna angivna som nettobelopp. Detta betyder alltså att ett företag alltid måste ta hänsyn till att den faktiska betalningen ett företag måste göra överstiger det pris som är angivet på fakturan. Detta kan skapa viss förvirring hos den nyblivne företagaren, som ännu inte är van vid hur moms fungerar.

Varför finns moms?
Kort och gott existerar moms för att det är ett lätt sätt för staten att få in skatter. Eftersom moms är en skatt på transaktioner i samhället så är den också ganska rättvis, de som konsumerar mer betalar mer vilket är passande enligt den svenska principen att alla ger efter förmåga och får efter behov – till viss del i alla fall.

Moms finns i många andra länder av samma anledning, att det är ett smidigt sätt för staterna att ta in pengar till statskassan.

När momssatser förändras utbryter det ofta en ganska intensiv debatt om hur konsumenter och företag drabbas av de nya momssatserna. Det har under en lång tid också pågått en debatt som handlar om varför Sverige har högre momssatser än många andra EU-länder. En liknande debatt pågår också om att vissa varor och tjänster är mer av nyttig karaktär och därför borde ha en lägre momssats jämfört med mer onyttiga varor och tjänster, alkohol och tobak används ofta som exempel på onyttiga varor.

Momssatserna skiljer sig åt beroende på vara och tjänst
Den allmänna momssatsen i Sverige, den så kallade normalmomsen, är på tjugofem procent av en varas eller tjänsts nettopris, det pris som är basen för momsen när denna läggs på. Detta innebär med andra ord att andelen moms i en vara som köps av en konsument är tjugo procent.

De olika momssatserna
På grund av debatten kring att olika varor och tjänster är olika nyttiga har lagstiftaren infört en serie undantag från den allmänna momssatsen på tjugofem procent.

Detta har inneburit att det idag finns fyra olika momssatser. Den första är den momssats på tjugofem procent som vi kallar för normalmomsen.

Därefter finns det momssatser på tolv, sex och noll procent. Dessa, lägre, momssatser påförs varor som av olika anledningar anses vara av nyttokaraktär för individer och samhället.

Tolv procents momssats gäller således för livsmedel, restaurang- och cateringtjänster, camping, rumsuthyrning, samt försäljning av konstverk.

Sex procents moms gäller för trycksaker, böcker, tidningar, persontransport – buss, flyg, taxi, transport i skidliftar; vissa typer av entréavgifter, idrotts- musei- och biblioteksverksamhet samt försäljning av vissa rättigheter.

Det finns också en lång rad med varor och tjänster som är befriade från moms. Dessa varor och tjänster inkluderar:

  • Sjukvård, social omsorg, tandvård
  • Utbildning, inklusive studiecirklar
  • Finansiella tjänster, som till exempel bank- och försäkringstjänster
  • Arvoden till artister
  • Mediciner mot recept
  • Kommersiell sjöfart
  • Hyra för lägenheter, köp av fastigheter

EU-moms
Inom den Europeiska Unionen finns det numera ett särskilt system för moms. Detta system har tillkommit för att underlätta för företag som gör affärer över gränserna inom EU. Denna handel har vuxit enormt mycket under de senaste årtiondena vilket påskyndat arbetet med att ta fram gemensamma momsregler.

Detta har bland annat medfört att det införs något som kallas för VAT-nummer. Alla företag som är registrerade som momsbetalare inom den Europeiska Unionen har fått sig tilldelade VAT-nummer. VAT är engelskans förkortning av ”Value Added Tax” som kan översättas till svenska just till mervärdesskatt, eller moms.

Moms vid handel med länder utanför EU
När det gäller moms vid handel med länder utanför EU är det ofta så att ingen moms tas ut vid denna typ av handel. Man bokför i dessa sammanhang inte moms överhuvudtaget.

Moms på tjänster som anses producerade där de är konsumerade
I normalfallet är det ett företagssäte eller försäljningspunkt som avgör vilken momssats som ska tas ut när en vara eller tjänst säljs men detta förfarande har blivit mycket omdebatterat när stora företag som är verksamma på internet säljer sina tjänster i ett land med låg momssats. Det som många stater anser är felaktigt i detta sammanhang är att de går miste om moms och vill därför hävda att dessa tjänster ska beskattas där de konsumeras, på den plats en användare till exempel befinner sig när han eller hon ser en annons på internet.

Momsfusk
En annan debatt som fortgår parallellt med alla de andra debatterna kring moms är den som gäller momsfusk. Det har varit väldigt vanligt med fusk avseende moms i två avseenden relaterat till EU. Dels är det privatpersoner som köpt väldigt stora mängder varor, till exempel alkohol, och sedan smugglat dessa till Sverige för försäljning. Eftersom det råder fri handel inom EU så har det ibland varit svårt att dra gränsen för vad som är konsumtion för eget bruk och smuggling.

Det andra fallet med fusk rör företag som skapat mycket stora momsfordringar för handel inom EU och därmed kunnat kräva tillbaka moms från Skatteverket, utan att det funnits någon rätt till att göra så.

Moms – Sammanfattning
Moms är alltså vare sig okomplicerat eller utan kontrovers men att momsen är här för att stanna det råder det nog ingen tvekan om. Frågan är dock om momssatserna blir desamma.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här