Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Holdingbolag

I affärssammanhang hör vi ofta talas om holdingbolag, men vad är egentligen ett holdingbolag?

Holdingbolag kallas också ofta för förvaltningsbolag och har som syfte att äga aktier i andra bolag. Det långsiktiga syftet med holdingbolag är att utöva kontroll över de bolag som de äger andelar i. Det är i detta sammanhang mycket vanligt att holdingbolag äger en majoritet av aktierna i det som kallas för dotterbolag. Detta gör att holdingbolag är att betrakta som moderbolag i relationen med de bolag som holdingbolaget äger aktier i.

Holdingbolag med egen verksamhet

Det vanligaste är att holdingbolag har som huvudsakliga mål med verksamheten att äga aktier i andra bolag men det är också relativt vanligt att holdingbolag också driver en egen, oberoende, verksamhet.

 

Skillnad mellan holdingbolag och investmentbolag

De bolag som kallas för investmentbolag blandas ofta ihop med holdingbolag och det finns mycket goda skäl för det eftersom verksamheterna som bedrivs av holdingbolag och investmentbolag ligger mycket nära varandra.

Men det finns en väsentlig skillnad mellan ett och ett. Målet med ett holdingbolag är oftast att äga majoriteten av de bolag de har intressen i medan investmentbolags verksamhet går ut på att köpa och sälja andelar i andra bolag för vinstsyfte.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här