Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Goodwill

Goodwill är ett begrepp som ofta används inom företagande i allmänhet och redovisning i synnerhet. Goodwill låter ofta konstigt för många personer som inte mött begreppet tidigare. Det gör inte saken bättre att termen inte är svensk, och översättningen ”god vilja” låter precis omvänt mot vad man skulle kunna tro skulle passa i redovisningssammanhang. Men det går faktiskt att förklara begreppet och det finns en anledning till att det används i samband med redovisning och förtagande i allmänhet.

Vad är goodwill?

Goodwill är ett begrepp som används för en immateriell tillgång i ett företag, oftast är det när ett företag köper ett annat företag som det uppköpta bolaget värderas som ”goodwill”. En tillgång som klassificeras som goodwill går inte att fysiskt separera från andra tillgångar i ett företag, och ett inköpt företag utgör precis en sådan helhet som inte lätt går att separera från andra delar av ett företag.

Man skulle kunna säga att det uppköpta företag har en själ som inte låter sig mätas som en sak eller som medel på ett bankkonto och det är denna själ som utgör mycket av företagets värde. Det ord man har kommit att använda när man beskriver denna själs värde är just goodwill. 

Några exempel på vad goodwill inte är

Goodwill är, precis som alla andra begrepp inom företagande och redovisning, något som har debatterats flitigt genom åren. Framför allt har det debatterats vad goodwill är och inte är.

Några exempel på vad goodwill inte är inkluderar:

  • Tillgångar som kan säljas, licensieras, överföras, hyras ut eller bytas – antingen var för sig eller tillsammans
  • Kontrakt om försäljning av varor eller tjänster
  • Fordringar, skulder, förlustavdrag
  • Rättigheter
  • Varumärken
  • Kundrelationer
  • Artistiska tillgångar, som till exempel ett mönster eller royaltyrättighet
  • Patent
  • Teknologi

Exempel på vad goodwill är

Goodwill är istället de tillgångar som inte kan värderas, bytas, säljas med mera. Man skulle kunna säga att goodwill är skillnaden mellan vad man betalat för ett företag man köpt upp och summan av det bolagets mätbara tillgångar.

Man skulle kunna göra ett mycket enkelt exempel vid ett köp av ett företag som hyr ut en husvagn. Husvagnen skulle kanske kunna värderas till exakt 100,000 kronor men eftersom det finns en affärsidé och en tro på framtiden när man köper företaget som äger och hyr ut husvagnen så betalar man kanske 200,000 kronor för husvagnen.

När man då tar upp det uppköpta företagets tillgångar i sin redovisning måste man på något sätt motivera de 100,000 kronor man betalade som inte motsvarade det uppköpta företagets tillgångar, husvagnen. Detta belopp, de andra 100,000 kronorna, är vad man kallar för goodwill i balansräkningen.

Varför används goodwill som begrepp?

Det finns ett antal anledningar till att man använder goodwill som ett begrepp i redovisning. Det första och kanske mest uppenbara skälet är att man måste hitta något sätt att ta upp tillgångar man köpt till överpris. Om man köper aktier i ett börsnoterat företag är det lätt att räkna ut värdet på dessa aktier men om man köpt ett bolag som inte är värderat på en marknadsplats, som till exempel en fondbörs, så är det goodwill man använder.

Hur man ska värdera goodwill över tiden är en annan mycket omdebatterad fråga. Alla tillgångar skrivs av, minskar i värde, över tiden och den andel man minskar dessa tillgångars värde med beror på vilken typ av tillgång det är fråga om. En mobiltelefon kanske skrivs av helt och hållet på två år medan en hyresfastighet kanske skriv av under fyrtio eller sextio år beroende på skick. Med goodwill måste samma process genomföras men frågan är hur?

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här