Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Gäldenär

Begrepp som gäldenär, borgenär, borgensman och fordringsägare är vanliga när man diskuterar finansiella mellanhavanden privatpersoner emellan, eller mellan privatpersoner och till exempel banker, samt företag av olika typer emellan.

Det kan ibland vara lite svårt att hålla isär begreppen men det är mycket viktigt att man faktiskt håller isär begreppen eftersom det kan kosta mycket om man inte har koll på vad som avses med vad.

Vad är en gäldenär?

Gäldenären är en person som är skyldig någon annan något, oftast pengar. Gäldenären är oftast en person som lånat pengar av till exempel en bank. Men det kan också vara så att gäldenären lånat varor eller utnyttjat tjänster. Det viktigaste att komma ihåg är att gäldenären har en skuld, och att gäldenären förblir en gäldenär till dess att skulden, oavsett typ, är helt betald.

 

Exempel på situationer då man kan komma att bli en gäldenär

Det finns en mängd situationer då en person kan komma att bli en gäldenär, och de är fler än de flesta privatpersoner är medvetna om.

Några exempel på när en person blir gäldenär:

  • Man använder en mobiltelefon men har ännu inte betalat räkningen för de samtal man redan gjort
  • Man får en räkning från ett elbolag
  • Man köper något och betalar med ett kreditkort
  • Man har kvarskatt att betala
  • Man tar studielån hos CSN, eller annan kreditgivare
  • En bank lånar ut pengar till en
  • Man tar ett så kallat privatlån över internet

De möjliga situationerna är många fler men det är viktigt att komma ihåg att så snart man har en skuld till någon så är man också en gäldenär.

Vad innebär det att vara gäldenär

Att vara en gäldenär innebär att man har skyldigheter och att man kan straffas om man inte uppfyller kraven man åtagit sig.

Den vanligaste formen av skyldighet för en gäldenär är att betala ränta på ett lån, det behöver alltid göra när man lånat pengar. Den näst vanligaste skyldigheten för en gäldenär är att betala tillbaka lånet, att amortera. Det behöver man nästan alltid göra när man lånat, vissa lån kan man dock ha för alltid så länge man betalar räntorna som man ska.

Om man inte betalar som man ska så kommer man att bestraffas på olika sätt. De vanligaste formerna av bestraffning är avgifter av olika sorter samt att de pengar man lånat krävs tillbaka med en omedelbar betalning.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här