Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Faktura

En faktura är ett dokument utfärdat av en säljare till en köpare som anger produkterna eller tjänsterna, kvantiteterna och avtalade priset för produkterna/tjänsterna som är överenskommet. Fakturan kan skickas elektroniskt eller på papper och kan vara från ett företag till ett annat företag eller från ett företag till en privatperson. Den part som vill ha betalt och alltså skickar fakturan kallas borgenär och den andra parten som ska betala kallas gäldenär.

Du ska enligt regel som företagare skicka en faktura enligt mervärdesskattelagen vid momspliktig försäljning inom Sverige. I vissa specifika fall måste du också skicka en faktura vid momsfri försäljning. Mer om detta går att hitta på skatteverkets hemsida.

Fakturans innehåll

Fakturor som skickas ut av ett företag ska vara numrerade i kronologisk ordning enligt bokföringslagen. En faktura måste innehålla viss obligatorisk information för att det ska klassas som en godkänd faktura.

 • Utfärdandedatum för fakturan
 • Fakturanummer
 • Namn och adress på köpare och säljare
 • Momsregistreringsnummer säljare och i vissa fall köparens momsregistreringsnummer (tex. vid utlandsförsäljning)
 • Vilken vara och/eller tjänst det gäller
 • Omfattning av vara/tjänst (tex. 1 timme eller 1 styck)
 • Datum då varorna/tjänsterna såldes/utfördes
 • Om förskottsbetalning gjorts ska betalningsdatum stå angivet
 • Beskattningsunderlag för moms eller eventuella undantag från moms
 • Enhetspris exkl. Moms.
 • Eventuell prisnedsättning som inte ingår i enhetspriset
 • Skatt och moms (om det inte är momsfri försäljning)
 • Uttrycket “Självfakturering” måste anges om köparen själv ställer ut fakturan för betalning

Ovan är lagstadgade krav men det är rekommenderat att fakturan även innehåller information om:

Förenklad faktura

Ibland kan det räcka att du skickar en sk. förenklad faktura för genomförd tjänst eller vara till kunden. En förenklad faktura är precis som det låter, en faktura som inte har lika höga krav som en vanlig faktura. En förenklad faktura används då summan på fakturan är mindre än 4000 SEK inklusive moms, om det är en kreditfaktura eller om sk. praxis alternativt att de tekniska förutsättningarna gör det svårt att utfärda en normal fullständig faktura. En förenklad faktura behöver innehålla utfärdandedatum av fakturan, säljarens uppgifter, tjänstens/varans art samt storleken på momsen.

Faktureringsavgift och betalningsvillkor

Det är vanligt att det framgår en avgift på fakturan vid utebliven betalning, tex. att fakturan ska betalas inom 30 dagar annars utgår en förseningsavgift. Dessa dagar är antal dagar från fakturadatum till fakturans förfallodatum.
För att undvika förvirring och onödig kommunikation från köpare till säljare är det rekommenderat att tydligt i stora och/eller feta bokstäver markera en faktura som redan har betalats.

Program för fakturering

Idag finns många faktureringsprogram tillgängliga online som hjälper företag att strukturera sin fakturahantering. I ett sådant program, som ofta är molnbaserat, kan man söka igenom sina fakturor och få sammanställningar samt notiser om en faktura inte har blivit betald i tid (om det är kopplat till bankkontot). På så sätt kan man lättare budgetera, planera och följa upp sin fakturahantering.

 

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här