Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

F-Skatt

 

F-Skatt, även kallat Företagarskatt, är den skatt som betalas av ett företag som bedriver näringsverksamhet. Företagaren ska enligt lag betala in skatter och avgifter till Skatteverket. Storleken på F-Skatten avgörs av vinsten, desto bättre det går för företaget desto högre F-Skatt måste betalas. F-Skatt gäller för de med enskild firma men även aktiebolag och ekonomiska föreningar och betalas in varje månad i form av en preliminärskatt vilket betyder att den mer eller mindre skiljer sig från den slutliga skatten. Preliminärskatten är en uppskattning av hur mycket företaget kommer att tjäna under året och ska stämma så bra överens som möjligt med verkligheten.

F-Skatten ansöks om hos Skatteverket och kan ibland ta tid att bli godkänd. Generellt sett får du din F-skattesedel med undantag för om du har skatteskulder alternativt svårt att bevisa att du bedriver en näringsverksamhet.

Godkänd för F-Skatt

För att bli godkänd för F-skatt gäller det att personen som ansöker om att få skattesedeln bedriver näringsverksamhet, avser att bedriva näringsverksamhet och har lämnat deklarationer samt betalat skatter och avgifter.

F-Skatt ska ansökas av företagaren och är ett bevis på att det bedrivs en näringsverksamhet, att det avses lämna en deklaration med skatter och avgifter angivna. Om det går sämre eller bättre än förväntat under året, så att uppskattningen av den slutliga skatten inte längre stämmer ska detta meddelas till skatteverket så att den preliminära skatten ändras.

När du skickar ut fakturor som företaget ska det stå på fakturan att du är godkänt för F-Skatt. På så sätt vet mottagaren av fakturan att du själv står för skatter och avgifter – ansvaret ligger på dig och inte på den som betalar fakturan.

Innebörd av F-Skatt

Om du är anställd betalar din arbetsgivare A-skatt på din lön och det behöver du som anställd inte ansvara för på månadsbasis (men dock kontrollera och stämma av vid deklaration). F-Skatt är det motsatta, det behöver du själv betala in och ansvara för att summan som betalas in stämmer.

Om du driver eget samtidigt som du är anställd ska du betala FA-Skatt vilket är precis som det låter, en blandning av F-skatt och A-skatt. Mer om detta under rubriken FA-Skatt.

F-skatten något lägre

F-skatten är marginellt lägre än skatten som betalas som anställd. Dessutom kan du göra avdrag för utgifter som är kopplade till företaget som exempelvis resor och kostnader för kontorsmaterial. För att få avdrag godkända måste alla kvitton sparas och redovisas i deklarationen.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här