Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Budget

 

En budget är en plan för hur, när och hur mycket pengar du som privatperson eller ditt företag planerar att spendera och hur stora inkomsterna förväntas bli. Själva processen att göra en budget kallas för en budgetering. Genom att skapa en plan för utgifter och inkomster kan man i förväg bestämma och förutspå om man kommer att ha tillräckligt med pengar för att göra de saker man behöver eller vill göra. Om de inte balanserar och du spenderar mer än du tjänar leder det ofta till problem då du/företaget lever över tillgångarna.
Budget för företag
Med företagsbudgetering avses den process där ett företag uppskattar sin ekonomi för en framtida period och planerar sin verksamhet i enlighet därmed. När man utvecklar en företagsbudget börjar ett företag vanligtvis med en plan och bestämmer sedan hur mycket tid, mål och kostnader som krävs för att uppnå planens mål. Målet är att få en bättre lönsamhet och bättre kontroll över företagets ekonomi.
Företagsbudget i tre delar
Budgetering för företag kan delas in i tre delar för att ge en bättre översikt.

En resultatbudget är en sammanställning av företagets vinster och kostnader under en specifik period, exempelvis under ett år. Resultatbudgeten visar om man går med vinst eller förlust under året samt med hur mycket. För många företag skiljer sig årets månader sig kraftigt i form av förväntade intäkter eller kostnader. Exempelvis har ett företag som säljer slalomskidor vanligtvis betydligt högre försäljning under vinterhalvåret och desto lugnare under sommaren vilket måste tas med i beräkningen. För dessa företag är det extra viktigt att göra en budget månad till månad för att få en tydlig bild över förväntade intäkter och kostnader.

En likviditetsbudget visar förväntade in- och utbetalningar under året och används för att få koll på kassaflödet. Här bör det även ges finansiellt utrymme för oförutsedda kostnader som kan uppstå men också risken att kunder betalar fakturor för sent och/eller eventuellt efter räkenskapsårets slut.

Den tredje delen är en balansräkning som visar företagets tillgångar, kapital och eventuella skulder. Enkelt kan sägas att balansräkningen är en sammanställning av de två ovanstående budgetarna.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här