Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Bolagsskatt

 

Bolagsskatt är en skatt som företag betalar på den årliga vinsten som är främst för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Stiftelser och ideella föreningar kan i vissa fall behöva betala denna skatt medan enskilda firmor och handelsbolag inte betalar någon bolagsskatt då de inte utgörs av separata enheter utan är kopplade till dess ägares ekonomi.

Aktiebolaget, som är den vanligaste formen på bolag som betalar bolagsskatt, beskattas för vinsten som gjorts under året. Skatten ska inte förväxlas uttagen lön för ägaren/ägarna som också blir beskattad på i vanlig ordning. Bolagsskatten betalas till skillnad mot övriga skatter i förskott i preliminära inbetalningar till Skatteverket.

Företag som betalar bolagsskatt behöver ha godkänd F-Skattesedel och oftast även godkänd för moms och arbetsgivarregistrering. Skatten betalas månadsvis och är som nämnt preliminär, därför är det viktigt att företaget kan presentera en så noggrann prognos som möjligt gällande företagets eventuella vinster.
Skattens storlek

Bolagsskatten i Sverige är idag mycket låg historiskt sett (20,6 % från år 2021). På 80-talet låg bolagsskatten på runt 50 %, alltså betydligt högre än idag. Internationellt sett har också bolagsskatten sänkts då stater vill locka större företag att vara registrerade i landet och på så sätt bidra till statskassan i form av skatter.

Ett antal andra faktorer påverkar företaget för att de ska kunna beräkna vilka underlag som ska beskattas genom möjligheter till bland annat avsättningar, avdrag och arbetsgivaravgifter. Att bestämma och räkna ut den exakta summan för ett bolag är därför väldigt svårt då det skiljer sig mellan olika företag och olika omständigheter såsom ovan nämnda faktorer.

De senare åren har Sverige genomfört stora förändringar inom området med betydande skattesänkningar för bolag. Avdrag och avgifter är en avgörande del för skattens storlek. Ofta har vilken typ av avdrag företag kan göra större betydelse än själva skattesatsen.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här