Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Bolagsordning

 

En bolagsordning är ett avsnitt som behöver skickas in till bolagsverket när du registrerar ett nytt aktiebolag. Bolagsordning kan ses som en förteckning av företagets regler och information om företaget. Bolagsordningen kan fyllas i online genom att logga in med Bank-ID på exempelvis verksamt.se eller på bolagsverkets webbsida. Det finns lagstadgade krav kring vad en bolagsordning ska innehålla.
Bolagsordningens innehåll
Bolagsordningens krav gällande innehåll och vad den behöver innefatta:

 • Namnet på företaget
 • Styrelsen säte (ort för bolagsstämma)
 • Verksamheten hos företaget
 • Registrerade aktiekapitalet eller högsta/lägsta tillåtna aktiekapital
 • Antal aktier
 • Antal styrelseledamöter
 • Antal revisorer, eller ange att bolaget inte har en revisor
 • Hur kallelsen till bolagsstämma sker
 • Ärenden som ska behandlas på årsstämman
  Räkenskapsår

Ovanstående punkter är obligatoriska och är ett minimum för nystartade företag. Det är vanligt, men inget måste, att bolagsordningen innehåller ytterligare information såsom exempelvis hur/om försäljning av företaget kan ske. Detta kan hjälpa i framtida scenarier då man tex. vill sälja av hela eller delar av företaget alternativt ta in ny ägare.

På bolagsverkets hemsida men även på andra ställen online kan du hitta mallar på bolagsordningar som du kan använda för att se till att all nödvändig information kommer med.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här