Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Bokföringsprogram

 

Ett bokföringsprogram är en typ av programvara som används för att registrera och bokföra transaktioner för företag men även för att göra bokslut och få ut rapporter om företagets ekonomiska situation. Det kan bestå av exempelvis utgifter, försäljningar, kundfordringar, journaler, huvudbok och balanser. Alla händelser ska registreras i bokföringsprogrammet för att sedan kunna användas vid det årliga bokslutet. Excel räknas inte som ett bokföringsprogram och är inte lagligt att använda då det inte är tillåtet att ändra i bokföringen efter att den är gjord vilket är möjligt i Excel.
Utveckling av bokföringsprogram
Bokföringsprogrammen har utvecklats i snabb takt under de senaste åren, idag sker uteslutande bokföring digitalt. Den senaste trenden är molnbaserad bokföring som görs utan att du behöver ladda ner en extern programvara på din dator. Istället loggar du in på en webbadress för att komma åt bokföringen vilket kan göras från vilken dator som helst.

Många leverantörer erbjuder också sina användare appar för mobiltelefoner där man tex. kan fota kvitton och utlägg för att senare kunna göra själva bokföringen när man sitter bakom en dator. På det sätt blir du som sköter bokföringen än mer flexibel och möjliggör säkrare och snabbare bokföring. En annan stor fördel är att bokföringen sparas automatiskt i molnet, det finns alltså ingen risk att bokföringen skulle försvinna om du tappar bort din dator eller om datorn går sönder. Dessa program uppdateras också kontinuerligt så att nya funktioner tillkommer.
Behov vid bokföring
När du ska välja ett bokföringsprogram är det viktigt att du först identifierar företagets nuvarande och kommande behov. En nystartat företag behöver antagligen inte det mest avancerade programmet på marknaden som kan hantera företag med flera tusen anställda. Däremot kanske ett mindre gratis program för bokföring snabbt blir otillräckligt om företaget räknar med att expandera och växa inom kort. Det kan också vara en ide att outsourca hela bokföringen till en specialist vilket också är vanligt bland mindre företag.
Implementering
Hos större företag kan själva implementeringen av ett bokföringsprogram vara en större och dyrare process än själva valet av programvara. Med stora mängder verifikationer, affärshändelser och rapporter som behöver finnas tillgängliga är det en stor och tidskrävande process att byta system. Därför finns det företag som specialiserar sig på att inte bara sälja själva bokföringsprogrammet till företag men också hjälpa till med implementering, service och support. Företagen hyrs ofta in på månadsbasis för att hjälpa till med denna implementering och support.

Val av bokföringsprogram och processer kring hur bokföring sköts är, främst för större företag, en väldigt viktig del för företaget. Görs det på rätt sätt kan det spara mycket tid och stora summor pengar över tid.
Integrering med andra programvaror
En annan ny trend är bokföringsprogram som kan sammankopplas med andra programvaror för att ytterligare spara tid och effektivisera processer. Exempel kan det vara löneprogram, tidsplaneringssystem och CRM-system som kan sammankopplas via ett sk. API som gör det möjligt att information skickas från ett system till ett annat utan att du manuellt behöver ta ut informationen från det ena programmet och mata in i det andra.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här