Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Skatterådgivning

 

Alla som bedriver någon form av näringsverksamhet är skyldiga att betala skatt på vinsten. Men det kan göras på många olika sätt och i olika former. Området är komplext och det finns mycket att vinna på att känna till vilka lagar och regler som är tillämpliga inom det aktuella området. Därför är det många företag som tar hjälp av en skatterådgivare för att optimera företagets resultat och betala så lite skatt som möjligt.

Skatterådgivning rymmer ett brett spektrum av tjänster. Det handlar ofta om att företag behöver råd när det gäller hur de på ett lagligt sätt kan minimera den skatt som företaget behöver betala. Det går att åstadkomma genom god planering samt genom att känna till avdragsgilla kostnader. För att nå dit behövs en skattestrategi. På det sättet går det att undvika skatteavgifter och onödiga processer som kan innebära extra utgifter.

Därför anlitar många företag en skatterådgivare

Skatt är komplicerat. Det gäller oavsett om vi pratar om privatpersoner eller företag. Det finns en rad olika regler och lagar att förhålla sig till och det sker ständigt olika förändringar på området som är viktiga att känna till. Därför har många företag behov av skatterådgivning. De flesta företag vill ägna sig åt sin kärnverksamhet och inte behöva lägga massor av tid på att vara experter när det gäller skatt.

De allra flesta som äger ett företag blir fåmansföretagare. Det innebär också att ett antal olika speciella skatteregler blir tillämpliga. Dessa bör företagaren känna till. Reglerna är dock omfattande och komplicerade och under ständig förändring, vilket gör att många använder sig av en skatterådgivare.

En skatterådgivare är väl påläst när det gäller moms, inkomster, företagsformer och tillämpliga lagar.

En skatterådgivare kan agera ombud när det gäller skatteprocesser och dessutom företräda företaget gentemot Skatteverket. Det kan exempelvis gälla ärenden som behandlas hos Skatteverket eller i förvaltningsdomstol. En skatterådgivare kan erbjuda den här typen av tjänster till såväl ekonomiska föreningar, företag som ideella föreningar.

En skatterådgivare behöver ha lång och praktisk erfarenhet av kommunikation med domstolar och myndigheter för att bli framgångsrik. Skatterådgivarens mål är att kunden ska känna sig trygg med att hanteringen sker på ett professionellt sätt och att resultatet blir bra.

Många företag anlitar skatterådgivare för att slippa kommande skatterevisioner eller skatteprocesser. Företagen brukar vilja ha svar på hur en skattefråga ska bedömas redan innan transaktionen eller omstruktureringen sker. En skicklig skatterådgivare kan hjälpa ett företag att spara stora summor pengar.

Exempel på tjänster inom området skatterådgivning

Skatterådgivning kan exempelvis innebära:

 • Hjälp vid skatterättsliga processer
 • Rättsutredningar
 • Hjälp med kontakter med Skatteverket
 • Biträde vid skatterevision
 • Rådgivning vid överklaganden eller omprövningar
 • Hjälp med överföring av verksamhet mellan olika företagsformer
 • Genomgångar av följderna vid nedsättning av aktiekapital
 • Råd och information om olika metoder vid nedsättning av aktiekapital
 • Rådgivning vid förändrad ägarstruktur
 • Rådgivning vid generationsskifte
 • Hjälp vid beskattning av fastigheter och bygg
 • Hjälp vid förvärv och omstrukturering
 • Rådgivning när det gäller internationell bolagsskatt
 • Hjälp när det gäller individbeskattning
 • Rådgivning när det gäller internprissättning
 • Momsrådgivning
 • Rådgivning kring punktskatt
 • Rådgivning kring tull för företag
 • Hjälp angående ägarbeskattning
 • Råd vid köp av försäljning av företag
 • Hjälp när det gäller skattefrågor i kontakt med utlandet
 • Råd när det gäller deklarationer
 • Rådgivning kring att strukturera och upprätta aktieägaravtal
 • Råd kring fusioner, delningar och emissioner
 • Rådgivning kring mervärdesskatt
 • Hjälp med skog- och jordbruksfrågor
 • Stöd kring skatterapportering
 • Översyn av skatterisker och upprättande av skattepolicy
 • Råd när det gäller sociala avgifter och skatterevisioner

En erfaren skatterådgivare kan hjälpa företaget i fråga att maximera avkastningen och minimera skattekostnaderna. Det gäller både för själva företaget och för den som är delägare eller ägare.

Att planera beskattning och verksamhet på ett bra sätt

Alla transaktioner som ett företag genomför medför olika slags skattefrågor. En skatterådgivare kan arbeta tillsammans med företaget för att hitta svar på frågor och lösa problem som uppstår. Skatterådgivaren kan även hjälpa till att fram strategier för att hantera kommande utmaningar.

På det sättet är det möjligt att hantera skatteriskerna på ett optimalt sätt. I fåmansföretag brukar den privata ekonomin hänga ihop med företagets ekonomi på ett ofta nära men komplicerat sätt. Det gör det extra viktigt att planering beskattning och verksamheten på ett bra sätt. 

Ett företag har ofta mycket att vinna på att optimera skatterna så mycket det går enligt de regelverk som finns. En skatterådgivare kan kontinuerligt titta på skattesituationen för företaget i fråga och ge förslag på vad som kan göras för att nyttja regler och lagar på bästa sätt.

Många skatterådgivare har själva lång erfarenhet av att driva företag, samt självklart att hjälpa andra företag att effektivisera sin verksamhet. Genom att ha full koll på alla regler och lagar som rör skatter så är det möjligt att ta rätt beslut som ger maximal avkastning.

En regelbunden genomgång av möjligheterna ökar tryggheten

En skatterådgivare ska gärna ha erfarenhet från exempelvis Skatteverket, börsnoterade bolag eller revisionsbyråer. En skatterådgivare bör brinna för skattefrågor och vara van vid att navigera i komplexa regelverk. Det handlar om att se möjligheterna för det aktuella företaget.

En skatterådgivare kan stötta tillfälligt men det finns även skatterådgivare som erbjuder sig att regelbundet gå igenom ett företags skattemässiga situation. På det sättet kan företaget vara tryggt när det handlar om att se till att inte missa några fördelar när nya regler och lagar införs. Dessutom är det ett sätt att minimera företagets skattemässiga risker.

I många fall handlar det om att hitta ett optimalt sätt att disponera företagets resultat. Det kan gå ut på att hitta en balans mellan exempelvis lön, utdelning, pensionsavsättning och andra lösningar som ryms inom området redovisning. Skatt på utdelning är nämligen bara fördelaktigt upp till en viss gräns. Det handlar ofta om att titta på hela situationen för att se den bästa lösningen.

Det råder ingen tvekan om att skatt är komplicerat området där det finns ett stort behov av rådgivning. Det gäller alla branscher och det gäller alla typer av företag – oavsett företagsform. I takt med att ett företag växer och det finns resurser att nyttja för att ta hjälp med sådant som ligger utanför kärnverksamheten ökar också möjligheterna att nyttja en skatterådgivare.

Skatterådgivning i Malmö

hitta en lokal skatterådgivare

Skatterådgivning i Stockholm

hitta en lokal skatterådgivare

Skatterådgivning i Göteborg

hitta en lokal skatterådgivare

Skatterådgivning i Helsingborg

hitta en lokal skatterådgivare

Skatterådgivning i Västerås

hitta en lokal skatterådgivare

Skatterådgivning i Uppsala

hitta en lokal skatterådgivare

Skatterådgivning i Örebro

hitta en lokal skatterådgivare

Skatterådgivning i Kalmar

hitta en lokal skatterådgivare

Skatterådgivning i  Växjö

hitta en lokal skatterådgivare

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här