Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Vinstmarginal

Vinstmarginal är precis som det låter marginalen av vinst, eller med andra ord ett nyckeltal som avslöjar hur stor del av varje krona ett företag omsätter som blir vinst.

Det är vanligt att företag använder omsättning som ett av de främsta måtten på framgång men vinstmarginalen är också ett mycket viktigt mått för det visar hur framgångsrikt ett företag är att få ut vinst från omsättningen. Ett företag som omsätter mindre men har en högre vinstmarginal kan ha vinster som är många gånger större än företag med mycket högre omsättning

Vinstmarginal är vinst på försäljning, inte total vinst
Det är viktigt att påpeka att vinstmarginalen är ett mått som är kopplat till rörelsen före finansieringskostnader. Detta innebär att ett företag som har mycket stora skulder kan komma att göra förluster även om vinstmarginalen är mycket hög. Detta är en mycket viktig skillnad mellan vinstmarginal och total framgång för företaget.

Vinstmarginal är ett bra mått på hur bra ett företag är att tjäna in pengar jämfört med konkurrenter i samma bransch.

Hur beräknas vinstmarginal?
Vinstmarginal beräknas som total försäljning dividerat med summan av försäljningen subtraherad med kostnaderna exklusive finansiella kostnader. Detta tal multipliceras sedan med hundra och blir procenten vinstmarginal.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här