Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

VAT nummer

VAT-nummer är det nummer som företag använder vid handel över gränserna inom EU. Ett VAT-nummer har också alltmer kommit att bli ett företags identifikationsnummer inom Europeiska Unionen.

Vad betyder VAT-nummer?
VAT är en förkortning på engelska för ”Value Added Tax” som betyder mervärdesskatt, moms. Att man använder ett VAT-nummer inom EU är med andra ord av samma anledning som att man använder ett momsredovisningsnummer inom Sverige, att man ska redovisa och betala moms.

När två företag gör affärer med varandra är det mycket viktigt att man byter VAT-nummer med varandra, det har kommit till den nivå nu att man alltid bör lägga till sitt VAT-nummer när man skickar fakturor till företag inom EU.

Hur används ett VAT-nummer inom EU?
VAT-numret är viktigt eftersom det används när man gör periodiska sammanställningar till Skatteverket, eller motsvarande i andra EU-länder. Det är VAT-numret som då korresponderar mot andra VAT-nummer inom unionen och det är på det sätt som man EU kan mäta flödet av varor och tjänster mellan EU-länderna.

Hur betalar man moms, VAT, inom EU
Vid handel mellan företag som är baserade i olika länder inom EU läggs moms inte till på fakturorna på grund av det system som stadgar att omvänd momsskyldighet gäller. Detta innebär att man tar upp den moms som man borde ha tagit in men samtidigt lägger redovisar den momsen som en moms man betalat. På detta sätt kvittar man momsen. Detta är lite komplicerat och kan tyckas byråkratiskt men systemet finns som sagt för att man ska kunna hålla koll på handeln inom EU.

Framtiden för VAT-nummer inom EU
I början av år 2020 har EU ingen beskattningsrätt, denna rätt tillkommer helt och hållet medlemsländerna. Detta förhållande kan dock snart komma att ändras eftersom det ligger i EU-institutionernas intresse att själv kunna kräva in skatter.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här