Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Utmätning

En utmätning är något som de flesta personer tycker låter otäckt, och det finns fog för det. Men det finns flera perspektiv på också en utmätning vilket är anledningen till att utmätning finns som ett redskap för myndigheterna.

En utmätning är den process som äger rum när Kronofogden beslagtar egendom från en gäldenär för att sedan använda denna egendom för att betala gäldenärens skuld till borgenären.

Utmätning, gäldenär och borgenär
När en utmätning beskrivs är det viktigt att hålla noggrann kontroll på begreppen gäldenär, borgenär och utmätning.

Den vanliga bakgrunden till varför en utmätning äger rum är att en gäldenär lånat pengar av en borgenär eller inte betalat sina fakturor till en borgenär, eller så är det så att gäldenären inte har betalat sina skatter. Sammanfattningsvis är situationen sådan att en gäldenär har skulder som han, hon eller företaget inte har nog med medel att betala.

I en sådan situation överlämnas ofta dessa fordringar till Kronofogden för indrivning. Det är i sådana fall som Kronofogden kan besluta om att göra en utmätning för att komma över tillgångar som behövs för att betala gäldenärens skulder till borgenären.

Utmätningen
Utmätningsförfarandet börjar med att Kronofogden utreder vilka eventuella tillgångar som en gäldenär har som kan bli föremål för utmätningen.

För att Kronofogden ska kunna genomföra utmätningen behövs också en så kallat exekutionstitel. Det är ett dokument där en myndighet har fastställt att det finns grund för en utmätning, det kan vara till exempel ett beslut om att kräva in skattepengar.

När Kronofogden utrett om det finns tillgångar att utmäta utförs sedan själva utmätningen. Efter att utmätningen är genomförd förmedlar Kronofogden den utmätta egendomen till de borgenärer som har fordringar.

Så kallad beneficieegendom får inte utmätas. Det är ägodelar som är anses nödvändiga för livet. Det kan vara vanliga kläder, glasögon med mera.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här