Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Utgående moms

Moms är en mycket viktig del i all handel i Sverige. Det är lag på att alla försäljningar, med vissa samhällsnyttiga undantag, i Sverige ska innehålla moms. Moms är skatt på försäljning och den ligger i normalfallet på tjugofem procent i Sverige. För staten är momsen en mycket viktig intäkt.

Alla företag som är momsregistrerade, det är nästan alla företag, ska redovisa moms. När företagen redovisar moms så är det skillnaden mellan ingående och utgående moms som är central. Differensen mellan de två ska företaget nämligen betala in till staten, eller få tillbaka. Det beror på om företaget samlat in mer moms än det betalat ut. Om företaget samlat in mer moms än det betalat ut, vilket borde vara fallet för ett företag som går med vinst, ska mellanskillnaden betalas till staten.

Utgående moms – På utgående fakturor
Den utgående momsen är en mycket central del i alla fakturor som ett företag skickar samt på kvitton som ställs ut till kunder. Det är den utgående momsen som det säljande företaget samlar in och som det köpande företaget eller privatpersonen betalar. Detta sett från säljarens sida. För det köpande företaget är kallas den moms de betalar för ingående moms.

Ibland kan det vara svårt att skilja mellan utgående och ingående moms. Då kan man tänka att utgående moms är den moms som är på fakturor som man skickar ut.

Momsen avdragsgill för företag
Man kan säga att det bara är privatpersoner som betalar moms och det stämmer i teorin eftersom företag kan göra avdrag i sin momsdeklaration för all moms företaget själv betalat. När det gäller den faktiska betalningen till staten så är det företag som står för den. Det är företag som i slutändan tar in moms från privatpersoner och denna insamlade moms är den som betalas till staten.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här