Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

 

Trängselskatt

Trängselskatt är precis som det låter en skatt för att motverka trängsel. Trängseln som i detta fall avses är den trängsel som uppkommer om många bilar kör på samma vägsträcka, eller vägsträckor.

Tanken med trängselskatten är att den ska göra att färre personer väljer att trafikera en vägsträcka som är belagd med trängselskatt.

Skatt anpassad till trängseln

Trängselskatten är en skatt som är anpassad till trängseln vid en viss tidpunkt på dygnet. Då det är vanligare med trängsel i trafiken under rusningstid på morgonarna och eftermiddagarna under vardagar är trängselskatten högre då och lägre under andra tider på vardagarna och helgerna. Systemet med olika tariffer beroende på när på dygnet och vilken dag i veckan som ett fordon passerar in på den väg som är belagd med trängselskatt bestäms utifrån mätningar av trafiken och data som samlats in under tidigare tidpunkter, dessa data används för bedömningar om det framtida behovet av en högre eller lägre avgift. Någon realtidsbedömning om behovet av att höja avgiften vid en exakt tidpunkt förekommer inte.

Uppbörd av trängselskatt

Uppbörden, insamlingen, av trängselskatten sker vid ställningar som är uppsatta över den väg som är föremål för trängselskatt. På dessa ställningar är kameror monterade och dessa kameror läser av registreringsskyltarna på de bilar som passerar under ställningarna. Sedan faktureras bilinnehavaren för den passering som ägt rum.

Finansiering eller bara trängselskatt

Debatten om trängselskatten har varit intensiv under åren. Många personer har reagerat på att avgiften inte alltid har stått i proportion till dess inverkan på trafiken.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här