Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Traktamente

Traktamente är en sorts kostnadsersättning som företag ger till sina anställda när dessa arbetar för företaget utanför företagets hemort. Eftersom traktamente är en kostnadsersättning och inte en lön så betalar företaget inga sociala avgifter på traktamentet och arbetstagaren betalar heller ingen inkomstskatt på traktamentet.

Kostnadsersättning
Det är skillnad mellan traktamente och ersättning för utgifter under en arbetsresa. När en arbetstagare får ersättning för utgifter så sker det efter att arbetstagaren visar upp kvitton på utgifter denne haft under arbetsresan.

Ett traktamente är å andra sidan en schablonmässig ersättning för kostnader som normalt sett tillkommer under en resa, utöver själva transportkostnaden och logi. Traktamente ska normalt täcka framför allt måltider men eftersom det är en schablonersättning behöver inte arbetstagaren visa vilka kostnader han eller hon faktiskt haft. Traktamentet är helt enkelt en ersättning för de merkostnader man utgår från att arbetstagaren haft.

Regler för traktamente
Ett traktamente får bara betalas ut om en arbetsresa är längre bort än femtio kilometer från hemorten. Ett traktamente får heller inte betalas ut om arbetsresan är kortare än en halv arbetsdag.

Om arbetstagaren skulle vara på en arbetsresa i ett främmande land och bli borta från hemorten i mer än tre månader så får fullt traktamente bara ges för de första tre månaderna, därefter betalas sjuttio procent av schablonbeloppet. Schablonbeloppet utgår alltid från hela arbetsdagar.

Olika länder – olika traktamenten
Eftersom kostnadsläget är olika i olika länder har Skatteverket en tabell med beloppen som gäller för olika länder, skillnaderna i belopp kan vara stora.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här