Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Soliditet

Soliditet är ett mått som väldigt ofta används i samband med företagande. Begreppet är så betydelsefullt att det också har fått utrymme i det privata och används där för att beskriva en person som har det gått ställt, eller i alla fall har bra kontroll över sin privatekonomi.

Vad betyder soliditet?
Inom företagsekonomi används ordet soliditet för att visa till vilken del ett företags tillgångar har finansierats med det egna kapitalet, som motsats till hur stor andel av företagets tillgångar som förvärvats med lånade pengar. Eftersom tillgången på egna medel är något som mäter ett företags styrka så är en hög soliditet något som i de allra flesta avseenden anses vara en stor fördel för ett företag.

Man kan säga att soliditeten är ett mått på hur väl ett företag kommer att klara sina långsiktiga betalningsåtaganden. En hög soliditet är omvänt också ett mått på hur mycket utrymme ett företag har att låna om det skulle behövas. Ett företag med låg soliditet har inte mycket, om något, utrymme för att ta på sig mer skuld medan ett företag med hög soliditet kan låna upp pengar för att finansiera verksamhet, och med stigande soliditet följer sjunkande lånekostnader – eftersom risken är lägre för en bank när de lånar ut pengar just ett företag med god soliditet.

Balansräkningen visar soliditeten
Det är i ett företags balansräkning som man hittar den information man behöver för att räkna ut företagets soliditet. En av de absolut viktigaste delarna av en balansräkning är just hur stor del av tillgångarna som är finansierade med eget kapital och hur stor andel som är finansierad med skulder. För att räkna ut soliditeten tar man helt enkelt summan av det egna kapitalet och dividerar den med de totala tillgångarna. Det tal man får då multiplicerar man med ett hundra och då har man procenttalet som ger soliditeten.

Vi kan ta ett exempel med ett företag som har tillgångar till ett värde av hundra kronor och skulder på femtio kronor. För att räkna ut det egna kapitalet så subtraherar vi femtio kronor från hundra kronor vilket ger oss femtio kronor, som är det egna kapitalet. Därefter så dividerar vi de femtio kronor vi har i eget kapital med de hundra kronorna som vi har i tillgångar vilket ger oss noll komma fem. Därefter multiplicerar vi noll komma fem med ett hundra vilket ger oss femtio. Bakom dessa femtio lägger vi till procent. Där har vi vårt svar. Företaget har en soliditet på femtio procent om tillgångarna i företaget är ett hundra kronor och det egna kapitalet är femtio kronor.

Fördelar med god soliditet
Det finns en rad med mycket stora fördelar för ett företag som har god soliditet. För det första så kommer ett företag med god soliditet att klara av motgångar på marknaden bättre än ett företag som har en låg soliditet. Ett företag med god soliditet har helt enkelt mer pengar i kassan och det förstår var man att det är något som ger ökad säkerhet i svåra tider.

Vidare kan ett företag med god soliditet lättare ta upp nya lån på marknaden. Detta beror på att banker och andra kreditgivare känner sig säkrare när de ger lån till ett företag som löper lägre risk att hamna på obestånd. Tack vare denna lägre risk kommer företaget säkert också få bättre kreditvillkor.

Bygga upp soliditet
Det bästa sättet att bygga upp en god soliditet i företaget är kort och gott att bygga ett framgångsrikt företag som inte lever över sina egna tillgångar. En stabil tillväxt med hög effektivitet och försiktighet med utgifter kommer med tiden att ge en god soliditet.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här