Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Sociala avgifter

Sociala avgifter är centrala i det svenska välfärdssystemet. De sociala avgifterna tas ut i procent av löner och används inte för att finansiera välfärden bara för den som belastats med avgiften. Detta gör att sociala avgifter är en skatt.

De sociala avgifterna används för att finansiera det sociala försäkringssystemet.

Vad används de sociala avgifterna till?
De sociala avgifterna används för att finansiera de sociala trygghetssystem som omfattar alla som bor i Sverige. Trygghetssystemet omfattar en rad med så kallade socialförsäkringar. Några exempel på socialförsäkringar är rätten till social trygget i form av sjukpenning, arbetslöshetsersättning, pension och sjukvård.

Sociala avgifter är lagstadgade
De sociala avgifterna i Sverige är lagstadgade. En arbetsgivare ska betala in sociala avgifter för varje anställd. De som driver egen näringsverksamhet är skyldig att själv betala in de sociala avgifterna, då kallas dessa för egenavgifter. De sociala avgifterna och egenavgifterna tas ut proportionellt i förhållande till hur stor lön den anställde eller egenföretagaren har. De senaste årtiondena har storleken på de sociala avgifterna i Sverige legat på lite mer än en tredjedel av lönen.

Sociala avgifter enligt kollektivavtal
Större delen av de sociala avgifterna är lagstadgade men det finns också andra sociala avgifter som kan tillkomma på lönen. Eftersom Sverige har ett system med kollektivavtal som väldigt många anställda är anslutna till så har det funnits utrymme för arbetsmarknadens parter att förhandla fram tillägg till socialförsäkringssystemet. Dessa sociala avgifter som arbetsgivare ska betala som en del av ett kollektivavtal kan utgöra bland annat avtalsförsäkringar och avtalspensioner.

 

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här