Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Skatt

Skatt är något som vi alla måste leva med. Privatpersoner, företag, organisationer, egendom, varor och tjänster är alla föremål för beskattning. Skatt betalas in till stat och kommuner för att finansiera deras verksamhet. Finansiering av offentliga verksamheter genom att ta in skatt är något som går långt tillbaka i historien, vi har betalat skatt ända sedan vi blev bosatta. Historiskt har det förutom pengar varit vanligt att personer och företag har betalat skatt också genom att arbeta eller ge ifrån sig varor.

Moderna samhällets skatter
I det moderna samhället har beskattning främst kommit att omfatta inkomster, vinster, egendom och konsumtion. Det är skatter som inkomstskatt för privatpersoner och företag, fastighetsskatter och moms som utgör kärnan i det svenska systemet för beskattning.

Det finns en mängd olika skatter med andra namn än de ovan nämnda men de är fortfarande nästan uteslutande delar av de huvudgrupper som nämndes ovan.

Olika typer av skatter
Det finns olika typer av skatter och de fungerar på en mängd olika sätt när det handlar om hur de beräknas, betalas och vem som är ansvarig för att betala skatten.

Några exempel på skatter som finns i Sverige är:

 • Inkomstskatt, skatter på löner till exempel
 • Moms, mervärdesskatt, som tas ut på varor och tjänster som köps
 • Punktskatt, på till exempel alkohol och tobak
 • Trängselskatt, som tas ut när ett fordon passerar en viss gräns till ett område med mycket fordonstrafik
 • Fordonsskatt, som tas från alla som äger bilar, bussar, lastbilar med flera fordon

Syftet med skatter
Anledningen till att skatter tas ut är att de ska finansiera offentlig verksamhet. Exemplen på vad som är offentliga utgifter är i det närmaste oändlig men några exempel är:

 • Försvarsmakten
 • Polisen
 • Rättsväsende
 • Kriminalvård
 • Kustbevakning
 • Folkhälsa
 • Universitet
 • Skolor
 • Regering och myndigheter
 • Riksdagen
 • Kungliga hovet
 • Sveriges kulturskatter
 • Sjukvård
 • Äldrevård
 • Svenska statens verksamhet utomlands
 • Kommuner
 • Regioner

Listan kan göras mycket längre, och den förändras också beroende på i vilken riktning som samhället utvecklas.

Skatter som styrning
Många av de skatter som tas ut tas ut inte först och främst för att finansiera offentlig verksamhet utan för att styra beteenden hos medborgarna. Tanken är att om något blir dyrare på grund av en skatt så kommer människor att konsumera mindre av varan.

Några exempel på skatter som tas ut i syfte att styra människors beteenden är:

 • Tobaksskatt
 • Skatt på alkohol
 • Trängselskatt
 • Skatt på drivmedel
 • Skatt på reklam
 • Flygskatt
 • Skatt på lotteri
 • Energi

Moms
Momsen, mervärdesskatt, är en skatt som betalas på all konsumtion i Sverige. Många personer kanske inte tänker på det varje gång de köper en vara eller en tjänst med i normalfallet är tjugo procent av det som en person betalar för varan eller tjänsten skatt. Momsen är en mycket viktig inkomstkälla för staten. Moms är en statlig skatt till skillnad från inkomstskatter från privatpersoner som huvudsakligen tillfaller kommunen där den skattskyldige bor.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här