Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Semesterlagen

Semesterlagen är en lag som Riksdagen stiftade 1977. Den svenska semesterlagen ger alla anställda rätt till semester. Lagen om semester från 1977 är dock inte den första lagen om semester i Sverige. Redan 1938 stiftades en lag som gav anställda rätt till två veckors semester.

Det som semesterlagen gör är att den reglerar är det mesta som rör semestrar för anställda. Några exempel på det som omfattas av lagen är semesterår, semesterledighet, lön under semestern samt ersättning som den anställde ska få under året för att ha råd med semester.

Viktigaste delarna i semesterlagen
I semesterlagen stadgas att eventuella avtal som ger den anställde sämre villkor än de som stadgas i lagen är ogiltiga. Det finns dock undantag som säger att det under vissa omständigheter går att förhandla fram sämre villkor i kollektivavtal.

Semesteråret är det år som ligger som grund för semestern. Semesteråret börjar den första april och löper till den trettioförsta mars påföljande år. Det år som kommer före semesteråret kallas för intjänandeåret. Om en anställd avslutar sin anställning och har inarbetade semesterdagar kvar har rätt att ta ut semesterersättning för dessa semesterdagar.

Längden på semestern enligt semesterlagen
Den svenska semesterlagen ger den anställde rätt till tjugofem dagars semester under ett år, med vissa undantag. Rätten till semester gäller oavsett om anställningen är tills vidare, en projektanställning eller ett vikariat. Ett antal sjukdagar per år är också inkluderade i de dagar som utgör grund för semester.

Enligt lagen ska lönen under semestern vara tolv procent av den lön som arbetstagaren haft under det år han eller hon tjänat in sin semester. I denna lön ingår lön som betalats ut under sjukdom, föräldraledighet, utbildning, vård av en närstående i hemmet med mera. I kollektivavtal kan andra procentsatser råda än de som stadgas i lagen om semester.

En arbetstagare som har rätt till fler än tjugo dagars semester har rätten att spara de dagar som överstiger de tjugo dagarna. Dessa dagar kan sparas i fem år och kan när som helst under denna period tas ut som en sammanhängande ledighet.

Tillgänglighet under semestern
Den som av olika anledningar behöver vara ledig under semestern har egentligen något som kallas beredskapstjänst och ska ha ersättning för detta. Detta gäller också den arbetstagare som förhandlat bort denna rättighet till ersättning för beredskap och övertid.

Det kan finnas extraordinära omständigheter då en arbetstagare kan tvingas av avbryta sin semester och återgå till arbetet.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här