Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Schablonmetoden

Vid beskattning av vinster från försäljning av värdepapper finns det en metod som heter schablonmetoden som kan användas för att beräkna anskaffningsvärdet på det värdepapper som man sålt under ett beskattningsår. Det är vanligt att den som handlar med värdepapper gör många transaktioner under ett år och då är det ibland tidsödande och komplicerat att hålla koll på alla inköpspriser av de värdepapper som man sedan sålt med vinst eller förlust.

Så fungerar schablonmetoden
Med schablonmetoden beräknas anskaffningsvärdet på ett värdepapper till tjugo procent av försäljningspriset efter att man gjort avdrag för kostnader som härrör från försäljningen. Det är personen som deklarerar som själv avgör om han eller hon ska använda schablonmetoden som utgångspunkt för anskaffningskostnaden av värdepapper.

Många gånger kan tjugo procent av försäljningspriset på ett värdepapper vara mycket lägre än den faktiska anskaffningskostnaden. Detta kan göra att skatten blir högre än den skulle varit om schablonmetoden används.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här