Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Rotavdrag

Rotavdraget är en reduktion av skatt som privatpersoner kan erhålla för arbete som för deras räkning utförts i hemmet.

Så fungerar ett rotavdrag
Ett rotavdrag är ett sätt för lagstiftaren att ge en skattelättnad i syfte att stimulera tjänster som utförs avseende renovering, ombyggnad och tillbyggnad. Det har länge varit dyrt för privatpersoner att anlita professionell hjälp med denna typ av arbeten varför det har ansetts rimligt att stimulera utförandet av sådant arbete med en skattelättnad, ett avdrag.

 

Vad kan ett rotavdrag inte användas till?
Rotavdraget kan användas för arbeten som utförs i befintliga bostäder men inte när arbetet avser uppförande av nya byggnader. Det är också så att den som nyttjar ett rotavdrag måste äga och bo i anslutning till den byggnad som projektet avser. Det är viktigt att konstatera att rotavdraget är till för privatpersoner och för dessa privatpersoners bostad, det är inte ett avdrag för kommersiell verksamhet.

Gränser för rotavdraget
Det finns gränser för hur stort ett rotavdrag kan vara. Det högsta rotavdraget som kan beviljas är ett avdrag som omfattar tjänster till ett värde om maximalt 50,000 kronor per person och år. Rotavdraget är kopplat till rutavdraget och summan 50,000 kronor är totalsumman för bägge avdragsmöjligheterna. Det avdrag som kan göras på de maximalt 50,000 kronorna är trettio procent.

Andra regler för rotavdrag
Det finns regler om när rotavdrag inte får ges. Detta är till exempel om arbetet som ligger till grund för avdraget utförts i en bostad som hyrs ut. Den som söker rotavdraget måste äga bostaden där arbetet utförs.

Vidare får arbetet inte utföras av närstående; som till exempel make, maka eller släktingar. Den som ansöker om ett rotavdrag får heller inte vara den som ska utföra arbetet i enskild firma, detsamma gäller om ägaren av bostaden utför arbetet genom ett eget aktiebolag.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här