Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Revisionsberättelse

En revisionsberättelse är den berättelse som redogör för ett företags revision utförts. En revisionsberättelse ska innehålla en uppfattning om att fastställa balansräkningen samt också något om huruvida styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Om revisionsberättelsen inte styrker att styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet är det att anse som mycket allvarligt och ska normalt följas av rättsliga åtgärder från bolagets ägares sida.

En revisionsberättelse ska vara bolaget tillhanda senaste fem och en halv månad efter räkenskapsårets slut.

Presentation av revisionsberättelsen
En revisionsberättelse ska presenteras för bolagets, eller föreningens, huvudmän vid en årlig sammankomst, som i ett bolag kallas för årsstämma och i en ekonomisk förening för föreningsstämma. Huvudmännen är i ett aktiebolag aktieägarna och i en ekonomisk förening medlemmarna.

I revisionsberättelsen ska revisorerna berätta vad de granskat och beskriva hur de utfört granskningen. Det ska också uttryckas enligt vilket lagrum som revisionsberättelsen upprättats. Däri ska också ingå förslag från styrelsen om hur eventuell vinst eller förlust ska disponeras eller täckas.

Det är mycket viktigt att eventuell kritik om hur bolaget eller den ekonomiska föreningen skött affärerna under året presenterats i revisionsberättelsen. Revisionsberättelsen är en berättelse av revisionen av bolaget och eftersom revision är granskning är det viktigt att revisionsberättelsen också handlar om granskning.

 

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här