Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Reklamskatt

Reklamskatt är en punktskatt som tas ut i Sverige på tryckt reklam. Elektronisk reklam är alltså undantagen. Reklam definieras i detta sammanhang som meddelanden som används för att sprida kommersiella budskap, såsom marknadsföring av varor och tjänster.

Idén bakom reklamskatten är att reklam inte är en nyttighet i samhället utan istället något som är resursslöseri. Detta förhållningssätt anses kanske nu något föråldrat och med hänsyn till att elektronisk marknadsföring, TV-reklam och radioreklam är undantagen tillsammans med att det finns ett grundavdrag om femtio miljoner kronor för att ett företag ska behöva betala reklamskatt så kan frågan om hur många företag som faktiskt betalar reklamskatt ställas.

Undantag från reklamskatt
En del verksamheter som anses som allmännyttiga är undantagna från reklamskatt. Några exempel på undantag från reklamskatten är idrottsföreningars reklam, reklam inom det egna företaget och reklam på främmande språk i främmande länder.

Från den första januari 2018 är också periodiska publikationer som kommer ut minst fyra gånger per år också undantagna från reklamskatt.

Skattesatser och deklaration av reklamskatt
Reklamskatt ska som all annan skatt också deklareras till Skatteverket. Den som är skyldig att betala reklamskatt ska också registrera sig hos Skatteverket senast två veckor innan verksamheten påbörjas. Reklamskatten redovisas periodvis i en deklaration som Skatteverket tillhandahåller innan varje redovisning ska ske.

Skattesatsen för reklamskatt går att återfinna på Skatteverkets hemsida.

Reklamskattens framtid
Många personer anser att reklamskatten är otidsenlig eftersom en så stor del av annonseringen numera bedrivs på internet. Det anses också att reklamskatten slår hårt mot publikationer som redan strävar hårt för att överleva på en marknad där konkurrensen om konsumenternas medietid hela tiden hårdnar.

Med hänsyn till att marknadsföringen på internet ökat så dramatiskt under de senaste årtiondena finns det dock anledning till att vara beredd på att lagstiftaren kan komma att undersöka möjligheterna till beskattning där.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här