Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Recession

Recession är ett begrepp som inom ekonomi syftar på en lågkonjunktur av en mildare typ. En mer allvarlig lågkonjunktur kallas ofta för depression.

Det är lite olika hur man fastställer att en ekonomi, ett land, befinner sig i en recession men ofta är det ett antal på varandra följande kvartal som ska ha haft en negativ tillväxt. Det är till exempel vanligt att om ett land haft två på varandra följande kvartal med ekonomisk tillbakagång, negativ tillväxt, så kallar man det tillståndet för recession.

Tecken på recession
Det finns ett antal tecken på att en ekonomi befinner sig i en recession. Ofta inleds en recession med att kurserna på fondbörserna sjunker, detta sammanfaller ofta med att ett större antal företag samtidigt varnar för sjunkande vinster. Som en följd av detta sjunker investeringarna i ekonomin och dessa sammanvägda faktorer för med sig att arbetslösheten stiger till dess att balans uppnåtts.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här