Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Räkenskapsår

Med räkenskapsår avses den tolvmånadersperiod som löper mellan ett bolags årsredovisningar. Varje räkenskapsår avslutas med att man upprättar ett bokslut och gör en årsredovisning. I dessa dokument sammanställer man den viktigaste informationen om hur ett företag har fungerat under det år som gått. Den sista dagen på ett räkenskapsår kallas för balansdag.

Ett räkenskapsår är nästan alltid detsamma som ett vanligt kalenderår. Det vill säga att ett räkenskapsår börjar den första januari och avslutas den sista december. Det finns dock företag som har så kallade brutna räkenskapsår. Då har de en annan period än kalenderåret. Det finns också andra längder på ett räkenskapsår. Det kan till exempel vara ända upp till arton månader långt.

Särskilda regler om räkenskapsår för vissa typer av organisationer
För vissa typer av organisationer gäller regeln att de måste ha ett räkenskapsår som överensstämmer perfekt med ett kalenderår. Dessa organisationer är enskilda firmor, handelsbolag som ägs av personer samt samfälligheter som är juridiska personer.

Övriga former av organisationer kan tillämpa ett brutet räkenskapsår.

För företag som tillsammans drivs som en koncern så gäller regeln att alla företag i koncernen måste ha samma räkenskapsår, denna regel finns för att undvika uppblåsta balansräkningar efter överföringar mellan företag.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här