Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Pålägg

Pålägg är en central del i de kalkyler som företag gör för att tjäna pengar. Precis som det låter är pålägg någonting som läggs på något annat. I detta fall är det hur mycket pengar som ska läggas på den kostnad som ett företag har för att producera en vara eller en tjänst för att sedan föras vidare till kunden. Ett konkret exempel kan vara att ett en livsmedelskedja köper in ett stort parti med tändsticksaskar. Eftersom livsmedelskedjan köper in väldigt många askar så får de ett bra pris per ask. Låt oss säga att de betalar en krona per ask.

När de sedan säljer dessa askar kan de således göra ett visst påslag utan att kunden blir förnärmad. Om livsmedelskedjan gör ett påslag på femtio öre så är påslaget femtio procent av inköpskostnaden eller en tredjedel av försäljningskostnaden, beroende på vilken utgångspunkt man har. Detta är ett tydligt exempel på den typ av pålägg som görs när ett företag tillhandahåller en produkt till en kund. Den tjänst som livsmedelskedjan gör kunden är att den delar upp det stora partiet i mycket mindre delar och gör dessa små delar tillgängliga i butiker istället för i några få centrallager långt från kunden.

I vårt exempel ovan så räcker pålägget mer än väl för att täcka de kostnader livsmedelskedjan haft för att köpa in askarna, transportera dem till butiken och sedan sälja dem.

Pålägg för att täcka ”overhead”
Men pålägget ska täcka mycket mer än bara inköpskostnaderna och distributionen, som är kostnader direkt kopplade till produkten. Dessa direkta kostnader varierar också perfekt med antalet inköpta askar. Summan pengar man spenderar varierar med antalet askar man köper och varje ask tar upp en viss plats på en lastbil som transporterar dem till butikerna.

Men de andra kostnaderna som livsmedelskedjan har måste också täckas. Dessa kostnader kallas för indirekta kostnader, eller med ett engelskt uttryck – overhead. Den andel av pålägget som används för att täcka de andra delarna av ett företags kostnader kallas för täckningsbidrag. Hur man bäst räknar ut hur mycket ett pålägg ska vara för att ge tillräckligt med täckningsbidrag för att täcka de indirekta kostnaderna beror på vilken bransch ett företag verkar i. Att räkna ut täckningsbidraget kan vara ganska komplicerat.

Påläggets andel i vinsten
Förutom att täcka de direkta och indirekta kostnader som företaget har för att producera, sälja, administrera och marknadsföra en produkt eller tjänst så ska pålägget också ge vinst. Att det blir vinst när man säljer en vara eller tjänst är också en mycket viktig del i kalkylen så när man bestämmer ett pålägg på en produkt så måste man ta hänsyn till vinsten också. Detta gör kalkylen än mer intressant.

Olika pålägg i olika delar av verksamheten
Det kan vara lätt att initialt tro att ett pålägg är något som är konstant för alla varor och tjänster i ett företag, att man har räknat ut en viss nivå på pålägget i procent och att man sedan bara lägger på det på alla inköps- eller produktionskostnader som man har i verksamheten.

Så är dock inte fallet. Hur mycket pålägg man kan göra varierar med hur mycket en produkt kostar i inköp samt hur höga priser som köparna kan acceptera. På en produkt som köps till ett lågt pris, som till exempel en tändsticksask, kan man göra relativt stora pålägg i procent eftersom en kund normalt inte reagerar med förargelse över någon krona extra.

För produkter som kostar mycket mer, låt oss säga en avancerad robotgräsklippare, så går det normalt inte att göra ett pålägg med femtio procent eftersom detta skulle göra det mycket enkelt för köparen att hitta denna produkt till ett lägre pris någon annanstans.

I sammanhanget kan vi dock konstatera att även ett mycket litet pålägg, säg fem procent, på en robotgräsklippare som en återförsäljare köper in för tio tusen kronor ger avsevärt större täckningsbidrag i kronor räknat än vad ett täckningsbidrag på femtio procent på en tändsticksask ger. I slutändan är det summan av intjänade kronor som är det viktiga, inte procenten i påslag.

Pålägg påverkas av konkurrens
Slutligen så påverkas möjligheterna till att göra pålägg av konkurrensen på marknaden. Även om kunderna vid ett visst tillfälle skulle acceptera ett visst pålägg så kommer de inte att acceptera det i längden om konkurrenterna säljer samma vara med ett mycket lägre pålägg, och alltså ett mycket lägre pris.

Det finns många skäl till varför vissa företag arbetar med låga pålägg, ett av de viktigaste är att det är ett sätt att öka sin marknadsandel.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här