Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

P/E-tal

P/E-tal är en term som används i samband med att man diskuterar och analyserar priset på ett företag. P/E är en förkortning på engelska som läses ut ”price per earnings” vilket betyder ungefär ”pris per vinst”. Frågan som P/E-talet besvarar är alltså hur mycket ett företag, eller en aktie i ett företag, är värt? Om ett företag till exempel har ett P/E-tal på 10 så indikerar det att aktiemarknaden tycker att värdet på detta företag är tio gånger så stort som vinsten. Att sätta ett P/E-tal på ett företag som inte är listat på en fondbörs är mycket svårare och föremål för intensiva studier av välbetalda analytiker världen över.

Vad styr ett P/E-tal?
Det som är det svåra för analytikerna med P/E tal är inte att bestämma E, eftersom det är vinsterna i bolaget. Dessa vinster ska vara kända sedan tidigare. Det är att bestämma P som är den stora utmaningen. Vilket ska vara priset på en enhet av vinst?

Det är väldigt många faktorer som kan komma att påverka P. En av de viktigaste faktorerna är den framtida tillväxten i bolaget. Om ett bolag växer sig stort så kommer det en stor mängd faktorer till detta som kan påverka vinsterna positivt i det långa loppet.

Några av de saker som styr hur stora vinster ett bolag kan leverera över tiden är vilka skalfördelar ett företag kan ha. Att uppnå skalfördelar är därför det som många bolag strävar efter, ett större får större skalfördelar enligt alla företagsekonomiska teorier.

Framtida vinster i ett bolag
En annan viktig faktor i ett bolag, som är direkt kopplat till de ovan nämnda skalfördelarna, är hur mycket vinst ett bolag kan göra. Vinsten är direkt kopplat till effektivitet, det spelar inte stor roll om ett bolag har stora skalfördelar om det inte är effektivt.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här