Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Offert

Ordet offert förekommer väldigt ofta i samband med företagande. Det finns en god allmän kännedom om att en offert är ett affärsförslag. Men det finns många fler detaljer än så att hålla reda på när det gäller offerter och hur dessa utformas.

Till att börja med är det kunden som begär in en offert från en leverantör. Relationen kanske börjar med att en leverantör uppvaktar en kund om en viss vara och om kunden då finner denna vara intressant begär han eller hon då ofta in en offert i vilken han eller hon vill att leverantören ska precisera mer i detalj vilka villkor som föreslås för affären samt också mer information om själva varan. Offerter används oftast när en produkt är lite mer komplex och den förväntade relationen mellan köpare och säljare förväntas pågå under en tid som innehåller mer än ett moment, leverans eller annat.

Formalia för offert

När det gäller formalia för offerter så är dessa nästan alltid skriftliga, det kan vara i form av ett skriftligt dokument med tillhörande presentation och beräkningar till exempel.

Det kan vara så att det köpande företaget begär in särskilda data som offerten ska innehålla. Detta är ofta fallet vid större upphandlingar. Men är det mindre projekt det är fråga om så är det alltid viktigt för säljaren att tänka sig in i kundens situation när han eller hon författar en offert.

Offert för mindre projekt

Om en köpare begär en offert för ett mindre projekt så är det ofta fallet att denne inte går in så mycket i detalj på hur en offert ska utformas och vad den ska innehålla. Begäran om en offert är ofta av typen ”berätta mer om vad du kan göra för mig”.

Då är det mycket viktigt att säljaren är noga med att tänka till på vilka kundens behov kan vara, då avser vi de riktiga behoven vilka inte alltid är de som kundens representant nämner i första mötet. Vidare så är det viktigt att säljaren kommer ihåg att offerten måste tala för sig själv. Det är inte alls ovanligt att offerter skickas vidare i en organisation och att det egentligen är någon högre i hierarkin som fattar beslut om man ska köpa varan eller tjänsten. Det gäller med andra ord att offerten är tillräckligt bra också för det tillfälle då dessa personer läser den.

Offert i samband med större upphandling då begäran om offerter gått ut
När det är fråga om en större upphandling, som till exempel en entreprenad från staten, en kommun eller ett mycket stort företag, är det ofta mycket väl specificerat i begäran om offerter vad dessa ska innehålla. Det finns till och med en lag om offentliga upphandlingar som stadgar delar av detta.

Information om säljaren och villkor för affären i offerten
En offert måste innehålla följande:

  • Kontaktuppgifter och organisationsnummer för säljaren
  • Villkor för affären, priser, varuspecifikationer med mera
  • Leveranstider, villkor för försening, ansvar för kontroll
  • Giltighetstid för offerten
  • Hur offerten blir ett bindande avtal

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här