Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Nyemission

I korthet betyder ordet nyemission att ett företag erbjuder marknaden nya aktier i bolaget i syfte att öka bolagets aktiekapital. Att göra en nyemission är med andra ord ett sätt för ett bolag att få in nytt kapital, som kan användas för investeringar eller för att klara sig igenom en svag period. Att ett företag ger ut nya aktier kallas också för att företaget ”emitterar” aktier.

Kontantemission
Det vanligaste sättet att genomföra en nyemission på är att företaget emitterar aktier mot kontant betalning. Detta kallas för kontantemission. En person eller ett företag sätter helt enkelt in pengar på kontot hos företaget som emitterar och får då aktier i utbyte.

Apportemission
En apportemission är en annan variant av en nyemission men då är det tillgångar som tillförs istället för kontanter. Att genomföra en apportemission är relativt ovanligt.

Regler för nyemission
Det finns tydliga regler för hur en nyemission ska genomföras. Dessa regler är stadgade i aktiebolagslagen. Som ett första steg måste till exempel ägarna i bolaget kallas till en bolagsstämma som har att fatta beslut om att genomföra en nyemission. Därefter måste beslutet om att genomföra en nyemission registreras hos Bolagsverket senast sex månader efter att beslutet om nyemission tagits.

 

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här