Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Näringsverksamhet

Med näringsverksamhet förstås oftast en verksamhet som drivs i vinstsyfte men det finns en del kringläggande definitioner som är viktiga att hålla reda på.

En av de viktiga delarna att hålla koll på är när en näringsverksamhet är aktiv respektive passiv. För att en näringsverksamhet ska betraktas krävs det att näringsidkaren har varit sysselsatt i näringsverksamheten under minst en tredjedel av det som i vanliga fall betraktas som en full sysselsättning, det vill säga cirka 160 timmar under per månad.

Men hur mycket en näringsidkare behöver vara aktiv för att fylla kravet kan variera beroende på vilken verksamhet som företaget bedriver. En verksamhet betraktas också som passiv om näringsidkaren passerat en ålder av 65 år.

Om en näringsverksamhet är aktiv eller passiv styr också om näringsidkaren ska ha F-skatt eller inte, alltså betala sina egna sociala avgifter.

Om näringsverksamheten är passiv betalas heller inga egenavgifter utan istället en löneskatt.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här