Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Leasing

Leasing är ett begrepp som förekommer väldigt ofta i en stor mängd olika sammanhang i Sverige. De flesta som hör ordet leasing tänker nog spontant på att leasa en bil. Detta beror väl på att det ganska länge varit populärt bland privatpersoner och företag att leasa bilar.

Det som avses med leasing är att man hyr ett föremål från ett företag som specialiserar sig på att leasa föremål. När man leasar en bil så kan man nästan säga att man hyr den.

Definition av leasing

I korthet är definitionen av leasing just att man hyr ett föremål för en fast månadskostnad under en viss period. Det som skiljer leasing från det som vi kallar för vanlig hyra, av till exempel en bil, är att den som leasar till exempel en bil förbinder sig att sköta allt underhåll av bilen under leasingtiden samt också förbinder sig att ta över ägandet av bilen vid leasingkontraktets slut.

Fördelar med leasing

Det finns flera fördelar med leasing jämfört med att hyra ett föremål. Ett företag som leasar föremål kan till exempel dra av kostnaden för nyttjandet av leasingföremålet. Det är också mycket enklare att besluta om att ta på sig ett leasingkontrakt med en jämförelsevis låg månadskostnad jämfört med att köpa ett föremål rakt av.

Det är för de flesta företag också ointressant att äga föremål som inte är av central betydelse för företagets verksamhet, som till exempel bilar för ett konsultföretag.

Operationell leasing

Den vanligaste leasingformen i Sverige är finansiell leasing, som vi beskrivit ovan. Internationellt är dock operationell leasing mycket vanligt. Vid operationell leasing ansvarar leasingföretaget även för underhåll, försäkringar och annan skötsel av föremålet under leasingtiden.

Fördelen med operationell leasing är att det företag som leasar ett föremål inte har något ansvar för det restvärde som uppstår när leasingkontraktet avslutas.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här