Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Konsumentprisindex

Konsumentprisindex, ofta förkortat till KPI, är ett sätt att mäta hur priser utvecklas. Konsumentprisindex mäter, precis som det hörs på ordet, prisutvecklingen på den privata konsumtionen.

I Sverige är det Statistiska Centralbyrån, SCB, som är den myndighet som ansvarar för att mäta KPI.

 

Användningsområden för konsumentprisindex, KPI

Det finns ett antal områden där konsumentprisindex kan användas. I Sverige används KPI för tre huvudsakliga mätningar.

KPI används som en måttstock på om löner, pensioner och andra inkomster för privatpersoner ligger i takt med den allmänna kostnadsutvecklingen.

Några exempel på sådana inkomster är:

  • Pensioner, socialbidrag med mera till hushåll
  • Skattenivåer
  • Transaktioner i privat sektor
  • Priser i standardiserade avtal, som till exempel elavtal
  • Priser på vissa obligationer

Att hålla inkomster i nivå med KPI är särskilt viktigt för pensionärer eftersom de sällan har några egna sätt med vilka de kan justera upp sina inkomster.

Ett annat användningsområde för KPI är att beräkna hushållens köpkraft. Denna information är mycket viktig för arbetsmarknadens parter när de förhandlar om löner och andra förmåner för arbetstagare.

Riksbanken använder också konsumentprisindex, KPI, för att kunna sätta rimliga mål för Sveriges penningpolitik och för att kunna mäta vilken köpkraft kronan har i Sverige.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här