Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Konjunktur

Konjunktur är ett ord som beskriver den ekonomiska situationen i ett land, region eller hela världen. Konjunkturer är ofta inte neutrala utan beskrivs istället som högkonjunktur, när ekonomin är i uppsving, eller lågkonjunktur, när ekonomin är på nedåtgående.

Ett antal faktorer används för att göra bedömningen om en ekonomi befinner sig i högkonjunktur eller lågkonjunktur. Dessa faktorer inkluderar arbetslöshet, tillväxt och inflation.

Både hög- och lågkonjunkturer varierar i längd men de brukar följa cykler som är på mellan tre och åtta år, både i uppåtgående och nedåtgående.

Eftersom konjunkturer är avgörande för samhällsutvecklingen och välståndet i världen så har de varit, och är, föremål för intensiva studier av nationalekonomer världen över.

Högkonjunktur

En högkonjunktur råder när en ekonomi växer. En högkonjunktur kännetecknas av bland annat sjunkande arbetslöshet, stigande priser, ökade vinster i företagen, högre skatteintäkter för stat och kommuner, ökad efterfrågan på varor och tjänster, stigande reallöneinkomster i hushållen, ökade aktiekurser, fastighetspriser med mera.

Det är dock inte allt som är perfekt under en högkonjunktur, och en del av dessa imperfektioner är också de som till slut leder till att högkonjunkturen övergår i en lågkonjunktur. De utmaningar som råder i en högkonjunktur är att det kan vara svårt att producera de varor och tjänster som efterfrågas i den takt de efterfrågas och det kan vara svårt att få tag på den kompetenta arbetskraft som behövs i företagen.

Lågkonjunktur

En lågkonjunktur kännetecknas å andra sidan av en stigande arbetslöshet, ett ökat antal konkurser, sjunkande vinster i företagen, minskade inkomster i hushållen, sjunkande fastighetspriser och lägre värden på finansiella tillgångar.

En lågkonjunktur medför också väsentlig lägre skatteinkomster för staten och kommuner vilket gör att dessa kan behöva låna pengar på marknaden vilket i sin tur kan medföra stigande räntor vilket i sin tur kan fördjupa och förlänga en redan rådande lågkonjunktur.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här