Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Kommanditbolag

Kommanditbolag är en av de vanliga bolagsformerna i Sverige. De övriga är enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Alla tre bolagsformer har sina fördelar och nackdelar. En enskild firma är till exempel mycket enkel att starta men allt ansvar för verksamheten faller helt och hållet på ägaren. Ett handelsbolag är i mångt och mycket en enskild firma med två ägare. I ett aktiebolag är risken och ansvaret för bolaget begränsat till det kapital man satt in, så länge man inte beter sig kriminellt.

Ett kommanditbolag är en kombination av dessa de andra bolagstyperna. Mycket förenklat skulle man kunna säga att ett kommanditbolag är ett handelsbolag och aktiebolag i kombination.

Kommanditdelägare och komplementär

I ett kommanditbolag är komplementären den som har ett obegränsat personligt ansvar för bolagets rättigheter och skyldigheter. Komplementären är med andra ord en företagare på samma villkor som en enskild företagare.

Kommanditdelägarens ansvar sträcker sig dock till att omfatta endast det kapital som kommanditdelägaren satt in i bolaget. Man skulle med andra ord kunna säga att kommanditdelägaren är som en aktieägare i bolaget. Ett kommanditbolag kan således vara ett mycket praktiskt sätt för en enskild företagare att skaffa sig en passiv affärspartner om den enskilde företagaren till exempel behöver ta in mer kapital i rörelsen.

Fördelar och nackdelar med kommanditbolag

Det finns ett antal fördelar och nackdelar med att driva ett kommanditbolag, fördelarna och nackdelarna varierar också lite beroende på perspektiv.

Nackdelar med kommanditbolag från omgivningens sida:

  • Det är ibland svårt att veta vem av delägarna som har vilken roll i företaget
  • Om ett kommanditbolag gör vinst så kan kommanditdelägaren göra anspråk på vinsten utifrån en ägarandel medan en förlust kan komma att belasta komplementären helt och hållet

Fördel med kommanditbolag utifrån bolagsmännens perspektiv:

  • Det är möjligt för en enskild företagare att ta in partners

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här