Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Kassaregister

Kassaregister är ett annat ord för kassalåda. Det är helt enkelt en plats där man förvarar kvitton från sina försäljningar, och kontanter om man fortfarande använder sådana. Kassaregistret har i historien haft en mycket central betydelse i till exempel butiker. Det är därför man fortfarande använder uttryck som ”hur mycket har du i kassalådan?”

Regler för kassaregister

Kassaregister omgärdas av en hel del regler. Lagstiftaren har ansett att det är mycket viktigt att kassaregister sköts på ett korrekt sätt och att de alltid finns vid försäljningspunkten i butiker och restauranger för att kunden ska vara medveten om att pengarna hamnar på rätt plats, för att skatteverket ska kunna spåra försäljningen samt att företagsägaren ska kunna spåra eventuellt svinn. Det finns alltså flera intressenter när det gäller kassaregister.

Undantag från att använda kassaregister

Av praktiska skäl finns det ett antal undantag från kravet på att använda kassaregister. Dessa undantag handlar om beloppsgränser på försäljningen, vissa typer av verksamheter samt försäljning där en fast kassaplats saknas – som vid försäljning i automater, på internet med flera platser.

Ett undantag som i sammanhanget är lite förvånande men kommer sig av praktiska skäl är att taxi är undantaget från krav på att använda kassaregister.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här