Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här

Kapitalvinstskatt

Kapitalvinstskatt kallas även ofta för reavinstskatt, realisationsvinstskatt, realisationsvinstbeskattning eller kapitalvinstbeskattning.

Kapitalvinstskatt är som det hörs på ordet en skatt på kapitalvinster. Vinster på kapital är i sin tur, som också hörs på ordet, vinster man har fått från kapital i motsats till vinster från arbete.

Skillnad mellan kapitalvinstskatt och skatt på inkomst av tjänst

I Sverige har det under många år förts en intensiv debatt om huruvida vinster på kapital ska beskattas på samma sätt som inkomster av tjänst. Det finns ett antal åsikter om detta, alltifrån att man inte arbetat för att få en vinst av kapital så därför ska den inte beskattas till att eftersom man fått en vinst av kapital så är den mer oförtjänt och ska beskattas hårdare än inkomster av tjänst.

Praktisk beskattning av kapitalvinster

I det långa loppet har dock lagstiftaren anpassat sig till samhället på tre sätt när det gäller kapitalvinstskatt. Man har ansett att man ska betala skatt på kapitalvinster på en liknande nivå som på inkomster av tjänst eftersom en inkomst är en inkomst oavsett var den kommer ifrån.

Den andra anpassningen är politisk. Då fler och fler vanliga svenskar började placera pengar i aktier och andra värdepapper blev höga skatter på kapital impopulära, och därmed politiskt känsliga.

Den tredje anpassningen handlar om kapitalflykt. Det har ansetts bättre att ta ut en kapitalvinstskatt som folk accepterar än att ta ut en högre skatt som gör att kapitalet flyttas till andra länder med resultatet att Sverige inte får in någon skatt alls.

Beräkning av kapitalvinstskatt

Det är viktigt att notera att skatt på kapitalvinster endast tas ut på realiserade vinster av kapital – bostäder är i detta fall ett särskilt kapitel som vi inte kommer att behandla här.

Detta betyder att om man köper en aktie för hundra kronor den 1:a januari och sedan glatt konstaterar att samma aktie är värd tvåhundra kronor den 31:a december så har man inte gjort en vinst på hundra kronor. Det är här begreppet realiserad kommer in. För det är först när man säljer sin aktie och får vinsten i sina händer som den ska beskattas.

Revimatch  har levererat över 60 000 uppgifter, se vad våra kunder säger. ⭐

Få op til 3 gratis og uforpligtende tilbud fra advokater eller jurister hurtigt og nemt, udfyld dit navn og tryk derefter på fortsæt:

Börja här